AVATUD KOOLITUS KÕIGILE HUVILISTELE! Alustava ettevõtja koolitus sept-okt 2023 TalTechis

Toimumisaeg: 05.09. – 06.10.2023 Eesmärk: Koolituse eesmärk on õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni. Koolituse lõpptulemuseks on osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe. Koolitusel läbitakse ettevõtte loomise erinevad sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Koolituse käigus koostavad osalejad ise äriplaani tuginedes iga osaleja …

Uus koolitus – MEESKOND LÄBI FOTOKAAMERA

Juhina tead Sa vägagi hästi, et motiveeritud meeskond on üheks organisatsiooni edu aluseks.Ühtehoidev meeskond on visiitkaardiks organisatsioonile laiemalt, innustab töötajaid ning tõmbab ligi uusi, potentsiaalseid kandidaate. Toimiv meeskond on tööandja brändingu üks elementidest! Kas oled mõelnud, et foto, pildistamine ja pildistamisoskused aitavad tugevdada ettevõtte positsiooni tööturul ning kasvatada meeskonna vaimu? Kas pealtnäha kaks nii erinevat teemat annab ühte sulatada? JAH …

Koolitaja aastakokkuvõte ilma numbriteta

Pea igal aastal teen tagasivaatava kokkuvõtte möödunud koolitusperioodist, ilmselt nagu paljud teisedki. Kui tavapäraselt olen ikka kokku lugenud koolituste hulga, raha ja peatunud parimatel või huvitavamatel väljakutsetel, siis seekord tekkis tunne, et tühja neist numbritest – tegelikult ju eritu kedagi ei huvita, mitu klienti oli või mitu koolitust tegid. Raha võib-olla isegi huvitab…aga ma ei …

Pooldan tuumajaama rajamist Eestisse

“Me ei saa kohe kogu Tallinna varustada vaid päikeseenergiaga, sellises mahus parki lihtsalt pole. Sama on ka tuulega. Seega Eesti jääb kindlasti veel üsna pikaks ajaks sõltuma millestki muust. Mina isiklikult olen tuumajaama poolt,” vastasin ajalehele Pealinn küsimuse peale, mida mina arvan alternatiivsetest energiaallikatest. Loe minu kommentaari siit

Ettevõtja fookus kuludel – mitte ainult kriisiaja meede ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel

Seoses viimasel aastal kogu maailma raputanud koroonapiirangud on teinud ettevõtjate elu keerukaks – äritegevus on soikunud pea päevapealt ja paljud ärid sõltuvad ellujäämisest vaid valitsuse otsustest. Sellega seoses on teravalt päevakorda tõusnud ettevõtete finantsiline jätkusuutlikkus mis omakorda on suurendanud tähelepanu ettevõtte tegevuse ja ärimudeli jätkusuutlikkusele aga enamgi veel kulude – tulude analüüsile. Kuid kas kontroll …

Ettevõtte väärtuse leidmine diskonteeritud rahavoogude meetodil

Ettevõttele väärtuse määramise põhjusi leiab mitmeid: kõige levinuimaks põhjuseks on ettevõtete ost-müük, aga ka nt mõne osaniku osa väljaostmine, vastupidiselt – uue osaniku liitumine, samuti ka krediidisaamisel pankade või investorite nõudel. Vahel võib olla sooviks ka lihtsalt oma „elutöö“ hindamine, kui palju minu loodud ettevõte väärt täna on. Sõltumata eesmärgist, on ettevõtte väärtuse leidmiseks mitmeid …

Kuidas koroonaviirus mõjutab riigi majanduskäitumist?

Riigieelarve puudujääk iseenesest tähendab alati seda, et riigieelarves on kulusid rohkem kui tulusid ja selle tagajärjeks on olukord, kus puudujääk tuleb kuidagi katta. Selleks on mitu võimalust: kasutada varasemaid sääste, võtta laenu või tõsta makse. Kuna sääste suurt riigil enam pole ja maksude tõstmise teed esialgu ei minda, siis ongi laenamine ainuke variant. Eesti on …

Mis on toote või teenuse tasuvuspunkt ja kuidas seda leida?

Tasuvuspunkt, break-even point, kasumilävi, nullkasumi piir – heal lapsel mitu nime, nagu öeldakse. Mis see endast kujutab ja miks ning kuidas seda leida? Oma praktikas näen väga sageli, et kuigi ettevõtjad pööravad üsna palju tähelepanu raamatupidamise korrashoidmisele, kulude-tulude tasakaalule, isegi sisukale finantsanalüüsile, siis on mitu olulist aspekti ettevõtte kasumlikkuse analüüsis, millele kas ei osata või …