Äriplaanide vajalikkus ja tähtsus avaldub tavaliselt kahel juhul:

 1. kas on tegemist alustava ettevõtjaga, kes vajab äriplaani rahastuse saamiseks pangast, investoritelt, EAS-ist, Töötukassast või muudest riiklikest allikatest ;
 2. ettevõtjal on plaan ja soov oma tegevust laiendada, teha uusi investeeringuid, osta mõni tegutsev ettevõte või saada raha likviidsuse tagamiseks;

Ja loomulikult on aeg-ajalt hea ka iseendale konkreetsema pildi saamiseks panna kirja oma kavandatava või ka juba tegutseva äri strateegiline plaan. 

Äriplaani kirjutamine, olgu siis vajaduspõhine või ettevõtja enda soovil, allub kindlale loogikale ja süsteemile, sisaldades endas nii loodava või kavandatava äri sisulist analüüsi, toote-teenuse kirjeldust, turu-ja konkurentsianalüüsi, aga ka üsnagi põhjalikku finantsplaani. Julgen välja öelda, et enamasti ei olegi vajadus niivõrd analüüsida toodet või teenust ise vaid olulisim on kavandatava äri finantsiline vaade.

Mina kirjutasin oma esimese äriplaani 1996. aastal et saada rahastust renoveeritava elektrijaama rajamiseks. See õnnestus, jaam töötab siiani ( mitte küll enam minu omanduses) ja sellest ajast saadik olen ma kirjutanud äriplaane nii enda tarbeks kui ka n.ö  tellimuste peale väga erinevatele ettevõtetele ja organisatsioonidele. Olen olnud konsultant enam kui 500 äriplaani valmimisel. Igapäevaselt töötan ettevõtluse, turunduse ja finantsjuhtimise lektorina. Minu kogemused äriplaanide kirjutamisel on seotud pankade, EAS-i, Töötukassa, Leader’i ja veel mitme muu rahastaja nõuetega.

Pakun abi ja nõu järgmistes aspektides:

 • äriplaanide kirjutamine algusest lõpuni;
 • juba valmis äriplaanide nõustamine ja korrigeerimine;
 • finantsplaanide  ja finantsanalüüside koostamine;
 • eitava vastuse saanud äriplaanide parandamine ja täiendamine.

Mis see maksab?

 • äriplaani kirjutamine Töötukassale algusest lõpuni alates 700 eurot,  (lõplik hind sõltub mahust, keerukusest, rahastusprojektist);
 • äriplaani kirjutamine EAS-ile, pangale, investoritele  –  10% projekti eeldatavast rahastusest;
 • finantsplaanide koostamine ja analüüs alates 300 eurot;
 • nõustamine ja korrigeerimine tunnihinna alusel 50 eurot tund;

  Konsultatsioonid eesti ja inglise keeles.

Lisan siia juurde ka ühe omakoostatud Exceli tabeli, mis väiksemate projektide puhul aitab huvilisi ka ise algseid eelarveid kokku panna.

FINANTSARVUTUSED ÄRIPLAANI KOOSTAMISEKS