Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS

Alustava ettevõtja koolitus koostöös Äripäevaga

Septembrist 2022 stardib uus koolitus – äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine. Seekord püüame kombineerida silmast-silma õpet koos veebikursusega, et osalejatel oleks mugavam koolitusel osaleda ka juhul, kui iga kord füüsiliselt kohal olla ei ole võimalik. Täpsem info ja registreerimine siin

Koolitaja aastakokkuvõte ilma numbriteta

Pea igal aastal teen tagasivaatava kokkuvõtte möödunud koolitusperioodist, ilmselt nagu paljud teisedki. Kui tavapäraselt olen ikka kokku lugenud koolituste hulga, raha ja peatunud parimatel või huvitavamatel väljakutsetel, siis seekord tekkis tunne, et tühja neist numbritest – tegelikult ju eritu kedagi ei huvita, mitu klienti oli või mitu koolitust tegid. Raha võib-olla isegi huvitab…aga ma ei …

Pooldan tuumajaama rajamist Eestisse

“Me ei saa kohe kogu Tallinna varustada vaid päikeseenergiaga, sellises mahus parki lihtsalt pole. Sama on ka tuulega. Seega Eesti jääb kindlasti veel üsna pikaks ajaks sõltuma millestki muust. Mina isiklikult olen tuumajaama poolt,” vastasin ajalehele Pealinn küsimuse peale, mida mina arvan alternatiivsetest energiaallikatest. Loe minu kommentaari siit

Ettevõtja fookus kuludel – mitte ainult kriisiaja meede ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel

Seoses viimasel aastal kogu maailma raputanud koroonapiirangud on teinud ettevõtjate elu keerukaks – äritegevus on soikunud pea päevapealt ja paljud ärid sõltuvad ellujäämisest vaid valitsuse otsustest. Sellega seoses on teravalt päevakorda tõusnud ettevõtete finantsiline jätkusuutlikkus mis omakorda on suurendanud tähelepanu ettevõtte tegevuse ja ärimudeli jätkusuutlikkusele aga enamgi veel kulude – tulude analüüsile. Kuid kas kontroll …

Ettevõtte väärtuse leidmine diskonteeritud rahavoogude meetodil

Ettevõttele väärtuse määramise põhjusi leiab mitmeid: kõige levinuimaks põhjuseks on ettevõtete ost-müük, aga ka nt mõne osaniku osa väljaostmine, vastupidiselt – uue osaniku liitumine, samuti ka krediidisaamisel pankade või investorite nõudel. Vahel võib olla sooviks ka lihtsalt oma „elutöö“ hindamine, kui palju minu loodud ettevõte väärt täna on. Sõltumata eesmärgist, on ettevõtte väärtuse leidmiseks mitmeid …