Ürituste juhtimine

Turundusinimese üheks tööülesandeks on ikka olnud juhtida ja vedada ettevõtte siseüritusi, kliendiüritusi, korraldada firma talve-, või suvepäevi ja muid toredaid ettevõtmisi. Aastate jooksul on minulgi kogunenud piisavalt suur kogemustepagas nii ametlike kui ka mitteametlike ürituste juhtimisest.

Võin ka sinu organisatsioonile kasulik olla järgmiste tegevustega:

  • kliendiürituse juhtimisel  ja läbiviimisel;
  • suvepäevade, talvepäevade,  firma spordipäevade, motivatsiooniürituste korraldamisel;
  • ametlike ja mitteametlike  koosviibimiste ja ürituste juhina.

Minupoolne töö koosneb:

  • soovi analüüsimisest,  ürituse eesmärkide selgitamisest;
  • kava koostamisest, ürituse  ajakava fikseerimisest, tegevuste paikapanekust;
  • ürituse sisulise osa  (ametlikud tegevused, mängud, võistlused, viktoriinid jms) koostamisest;
  • kogu ürituse läbiviimisest  ja juhtimisest nn õhtujuhi või ka moderaatori rollis.

Olgu üritus nädala sees või nädalavahetusel, pikk või lühike, ametlik või vabamas vormis, kõik soovid on teretulnud.