Tudengite tagasiside

Tagasisideküsitlusi lugema hakates on ikka iga kord veidi ärevus, et kuidas mina kui õppejõud oma tööga siis hakkama sain. Tallinna Ülikooli ettevõtlusõppe tudengite tagasiside on siiras ja teeb südame soojaks. Aitäh!

-Õppejõud on ainus põhjus, miks antud kursus oli koht, kuhu tahtsin tõeliselt minna.

-Õppejõud väga meeldis, kaasas pidevalt õpilasi arutlustesse ning oli näha, et talle endale pakub tõsist rõõmu oma ainet õpetada. Väga huvitav kuulata ja lihtne jälgida. 

-Õppejõud suhtus tudengitesse suure lugupidamise ja austusega, väärtustas ning tegi naudinguga oma tööd. Oli ise hingega asja juures ja suutis loengute sisu ja teemad teha tudengite jaoks arusaadavaks ja väga põnevaks.

-Temasuguseid siiraid, filosofeerivaid, nalja viskavaid ent samas erialalist täpsust taganõudvaid pedagooge igale õppeainele.

-Üks toredamaid õppejõude, kelle loenguid ja seminari oli väga huvitav kuulata. 

-Õppejõud suutis muuta kohati igava teema nagu majandus ning muuta see naljakaks, arusaadavaks ning meeldivaks. 

-Väga positiivse suhtumisega ja samas ka konkreetne. Oli abivalmis ja oskas juhendada sind mõtlema õiges suunas. Kuna äriinimest minust ei saa siis oma idee ja äriplaani koostamine andis palju tarkusi juurde, mida varem ei teadnud. Väga hea huumorimeelega ja hea suhtleja.

-Õppejõud oli väga lahe ja toetav, selliseid võiks rohkem olla. Igati inspireeriv ja hea õppejõud, oma ala ja õpetamise fänn. 

-Oli tore, et õppejõud oli valmis kõiki teemasid auditooriumiga arutama. See oli kogu kursuse parim osa.

-Au ja kiitus õppejõule. Oleks selliseid õppejõude rohkem, oleks ka särasilmseid tudengeid rohkem.

-Krummi loengud on alati meeldivad ja põnevad. Õppejõud tuleb üliõpilastele vajadusel vastu, võimaldab isiklikest huvidest lähtuvalt õppida.

-Meeldis vaba suhtlus õppejõu ja üliõpilaste vahel. Tänu sellele sai alati kartmata küsimusi esitada ja õppejõud oli alati valmis vastama ja kaasa aitama mõistmisele. 

-No ei ole midagi öelda, sama hea kursus nagu ka kõik teised Kristo kursused! 

-Väga avatud ning hea õppejõud – super õppejõud.

Tagasiside annab kinnitust!

Õppejõud ei ole vaid teadmiste edastaja ja vahendaja. Koolitajana-õpetajana kanname tegelikult suuremat vastutust kui oskame seda aimatagi. Igal aastal, kui tudengid annavad oma tagasisidet möödunud õppeperioodile, saan sellele üha rohkem kinnitust.
Siin on osa nendest kommentaaridest, mis TLÜ tudengid  2017/1018 õppeaasta põhjal minu kohta kirja on pannud:

-Jällegi oma valdkonda väga hästi tundev õppejõud, kes igas loengus elas ja säras tudengite ees, oskas panna ennast kuulama ning ükski Kristo Krummi loeng ei olnud igav.

-Õppejõu loengud olid väga inspireerivad.

-Õppejõud õpetas oma ainet suure huviga ja eriti meeldis, et lektor on ise tegev õpetatavas valdkonnas. See annab lisandväärtust. Kui tekkis kursuse jooksul küsimusi, siis sai nendele mõistva ja loogilise vastuse.

-Mega lahe õppejõud!!!!

-Krumm on lahe! Kuulab teisi ja räägib ise huvitavalt. Alati on teooria juurde võtta mõni eluline näide. Inspireeris meid ettevõtlusega ise alustama.

-Konkurentsitult on Kristo Krumm üks parimaid Tallinna Ülikooli õppejõude! Või vähemalt lähtuvalt minu kogemusest. Sõnad ei suuda edasi anda seda, kuidas ta inspireeris, sütitas ja kannustas. Kristo Krumm andis edasi kursuse sisu teoreetilist baasi, kuid et üliõpilasel tekiks seos nö faktiteadmise ja päriseluga, tõi ta huvitavaid näiteid kõrvale. Õppejõud on inimlik ja õiglane, karismaatiline ja oma ala professionaal. Jättis jälje, kustumatu jälje.

-Õppejõud on kahtlemata heade teadmistega ning avatud meelega noor “hing”. See teeb ta üliõpilastele inspireerivamaks ning huvitavamaks (alati ei pruugi see hea olla, võib puudu autoriteet). Meeldis, et polnud kuiva ühekülgset monologi. Head näited ning vaba arutelu tudengitega – kuid niivõrd suures saalis ei olnud see hästi korraldatud.

-Väga super õppejõud.

-Hingega asja juures, toetav.

-Kristo Krumm on hea õppejõud!

 

Mul on nii ägedad tudengid!

Mõni aeg tagasi lõppesid ülikoolis ettevõtluse, finantsarvestuse aluste ning raha ja panganduse loengud. Et õppejõudude taset hinnata, küsitakse peale aine lõppemist üliõpilastelt tagasisidet.
Eks me ajasime nii mõnigi kord üksteisel närvid krussi, aga hinnang minu tööle ehk siis tagasiside eelpool mainitud ainete õpetamise eest annab järjekordselt kinnitust, et olen õiges kohas :)

Rõõmuga jagan tagasisidet avalikult ning tänan kõiki õpilasi kommentaaride eest!

1. Õppejõud andis häid vihjed kursusetöö jaoks. Lisaks tõi huvitavaid näiteid elust. Väga super õppejõud. Viskas nalja ka ikka.

2. Õppejõud on väga hea suhtleja ja esineja. Kuna ta toob pidevalt elulisi näiteid, ei hakka tema loengus kunagi igav, st see ei ole steriilne, kuiv teooria. Väga meeldib õppejõu avatus ja see, et ta julgeb välja öelda ka mitte-poliitkorrektseid asju ehk nimetada asju nende õigete nimedega. Selline ausus ja ehedus on minu arvates väga väärtuslik.

3. Toetas igati.

4. Õppejõud andis tagasisidet mõtetele. Reageeris meilidele alati kiiresti.

5. Tegelikult oli kursus küll sisukas, kuid õppejõu lähenemine veidi pealiskaudne. Kuid selle nii mõistmisel võis süüdi olla ka õppuri pealiskaudsus.

6. Meeldis, et praktiline ja päevakajaline teemakäsitlus.

7. Väga huvitav info edasiandmine, rohkelt näiteid ja teemasid edasi arendamiseks.

8. Õppejõud tegi teemad väga huvitavaks, rohkem polegi vaja.

9. Kõik täpsustavad küsimused ja ettepanekud said läbi arutatud. Õppejõud pakkus ka kuruse käigus korduvalt välja teemasid, mida kursusetöös võiks käsitleda. Tagasiside osas pakkus õppejõud ise välja et soovijad pöörduksid tema poole.

10. Õppejõudu oli hea ja huvitav kuulata.

11. Õppejõud oskab hästi kaasata auditooriumi ja tekitada arutelu loengutes. See tõttu on ka ainet lihtsam omada.

12. Õppejõud oli väga sorava jutuga ning hea esineja. Tunnis polnud kordagi vaikust ning õppejõud tõi alati väga elulisi näiteid ning ei lugenud lihtsalt teooriat slaididelt maha.

13. Kõik ülesanded olid arusaadavad ning pidev tagasiside õppejõult toetas õppimist.

14. Väga meeldiv.

15. Meeldis, kuidas Kristo räägib oma ainest.

16. Suurepärane õppejõud, inimlik ja vaba. Sidus kõiki teemasi päris maailmaga ning ei kartnud jagada oma kogemusi ja lugusi. Väga hea loeng.

17. Mina jäin õppejõuga igati rahule, muid asju ei oskagi eriti välja tuua.

18. Ilus.

19. Rääkis huvitavalt, sidus materjali reaalse eluga. Tempo oli veidi liiga kiire.

20. Õppejõud seletas väga hästi antud teemat. Seletas igapäevaste näidetega, tänu millele oli tudengitel lihtsam asjadest aru saada.

21. Ülesannete lahendamistel toimetas õppejõud liialt kiiresti ning seega oli keeruline jälgida ja aru saada tema tegevusest. Asja tegi paremaks see, et ta tuli vastu ning laadis ülesse oma lahenduskäigud. See aitas hiljem ülesannetest paremini aru saada.

22. Õppejõud oli superäge! Meeldis, et arutelude käigus lahendasime kõik probleemid läbi. Ise olin tähelepanematu ja eksamil ei läinud eriti hästi, aga aine meeldis väga.

23. Õppejõud suutis väga kannatlikult kõik vajaliku korduvalt üle rääkida ning materjal läbi töötada.

24. Seletas teemat esimese aasta tudengile arusaadavalt.

25. Seletas kõik alati väga selgelt lahti.

 

Kokkuvõte “Alustava ettevõtja koolituse” tagasiside uuringust

Kõik sai alguse 2011. aasta sügisel, kui TTÜ Tallinna Kolledzil õnnestus saada riigihanke korras kliendiks Eesti Töötukassa. Tegemist oli (ja on siiani)  Töötukassas arvel olevate töötute koolitusprogrammiga, mis sai nimeks “Alustava ettevõtja koolitus” ning mille sisuks on õpetada inimestele äriplaani kirjutamist eesmärgiga esitada valmis äriplaan Töötukassale oma ettevõtte alustamiseks vajaliku stardikapitali taotlemiseks.

Juba algusest ehitasime koolituse üles nii, et on üks põhiõppejõud, kes juhendab kursust algusest lõpuni, räägib äriplaanist ja ettevõtlusest algusest lõpuni ning võtab vastu ka äriplaanide kaitsmised. Lisaks temale on veel õppejõud/koolitajad, kes räägivad seadusandlusest, raamatupidamisest, töötervishoiust, toetustest meil ja mujal. Esimese grupi koolitajaks sain mina ning olen seda tööd teinud nüüd pea kaks aastat. Selle aja jooksul on minu käe alt läbi käinud ca 200 inimest.

Ajapikku hakkas joonistuma “muster” inimestest, kes koolitusele tulevad, samuti sai selgeks koolitatavate ootused ning tegelikkus – ehk kui paljudel äriplaan üldse valmib ning kui paljud ka Töötukassast raha saavad.  Umbes aasta pärast koolituse algust oli enam-vähem selge, et üldiselt võib koolitusel läbinute profiili kirjeldada umbes selliselt:

 • ca 70-80% kursusel käinutest saavad oma äriplaani ka reaalselt valmis, ehk kaitsevad selle meie juures ning äriplaan on ka esitamiskõlbulik Töötukassale;
 • umbes pooled, kes oma äriplaani valmis saavad, selle ka Töötukassale esitavad;
 • umbes 40% neist, kes äriplaani esitavad, Töötukassast ka toetuse saavad;
 • “keskmine” ettevõte on mikroettevõte, kus töötab 1-3 inimest, ehk enamalt jaolt on selle omanikule legaalseks palgateenimise kohaks;
 • “keskmine” ettevõte pakub mitmesuguseid teenuseid ja valdav on nn pehmete teenuste müük (ilu, koolitused, konsultatsioon, raamatupidamine jms);
 • “keskmine” ettevõte püsib umbes aasta

Et tegemist oli pelgalt ennustustega, siis selleks, et anda igale järgnevale grupile ülevaadet tegelikust pildist, otsustasingi teha väikese uuringu nende seas, kes minu koolituse juba läbinud ning kelledel osaliselt ka ettevõtjakogemus juba selja taga. Selleks palusin kõigil täita väike küsimustik, mida jagasin veebi vahendusel ning küsimused puudutasid neidsamu eeltoodud väiteid.

Mida siis tulemused näitasid?

 • kokku saatsin välja 194 meili, milledest tagasi põrkas 7. Neist vastas küsimustikule 87 inimest, mis teeb tagasisideks 47%;
 • vastanutest 75% olid oma äriplaani ka valmis saanud;
 • 29 inimest ehk 33% kõikidest vastanutest olid oma äriplaani Töötukassale esitanud, kuid siinkohal tuleb tunnistada, et mitmed, kes vastasid jaatavalt küsimusele kas äriplaani valmis, siis ei olnud nad veel jõudnud plaani Töötukassale ära saata. Kõigist neist, kes oma äriplaani valmis said teeb see 45%;
 • Neist, kes oma äriplaani ka esitasid, olid saanud Töötukassalt positiivse otsuse 12 inimest, ehk 14% kõikidest vastanutest. Neist, kes esitasid oma äriplaani (29 vastanut), 41% said positiivse vastuse Töötukassa poolt;
 • Küsimuse peale, miks äriplaan ei valminud, vastati etteantud vastusevariantidest kõige enam: Äriidee ei olnud lõpuni läbimõeldud. Toodi välja ka motivatsioonipuudust ja kartust, et äriidee sellisel kujul ei pruugi läbi lüüa. Osa vastanutest olid ka vahepeal hoopis palgatööle asunud.
 • Rõõm oli näha, et enamus vastanutest (92%) oleksid valmis koolitust ka oma sõbrale soovitama. Vaid 2 inimest vastasid siinkohal eitavalt ning 5 inimest jätsid sellele küsimusele vastamata.
 • Kuna küsisin ka vabas vormis tagasisidet ning ettepanekuid koolituse paremaks muutmisel, sain palju häid mõtteid, milledest osad on ka juba ellu viidud. Näiteks oleme koolituse jaganud vaheetappideks, kus äriplaan peab valmima osade kaupa. Oleme karmistanud reegleid, et äriplaani õigeaegselt valmiks. Kasutame võimalikult palju varasematel koolitustel osalenute kogemusi ning püüame kindlasti veelgi enam tähelepanu pöörata finantsaanalüüside ja -arvutuste osale koolitusel.
 • Ning lõpuks, millistel valdkondadel siis töötavad need värsked ettevõtjad, kes on oma äriplaanile riigipoolse toetuse saanud? Kokku oli erinevad ettevõtlusvaldkondi pea 40-50, neist rahasaajate hulka kvalifitseerusid: konsultatsioon, iluteenused, rõivatööstus, ehitusgeodeesia, maitsetaimede kasvatamine, jaekaubandus (kohvi), selvepesumaja, toitlustamine, ratsasport ja hobuste treenimine. Mitmed teenused kattusid, osad, nagu näha, on üsna eripärased.

Kuna tegemist oli vahekokkuvõttega, siis kindlasti tulemused muutuvad ajas pidevalt, kuid osa minu hüpoteesidest said siiski tõestust – nagu näiteks asjaolu, et 75% koolitusel osalenutest saavad äriplaani valmis, neist pooled selle ka esitavad ja neist 40% reaalselt raha ka saavad. Mis mind veel huvitab, on küsimus, kui kaua keskmine selliselt loodud ettevõte kestab? Töötukassa andmetel elavad kauem kui 1 aasta vaid 8% ettevõtetest! See on üsna väike protsent, kuid kui arvestada ettevõtete loomise ja eluea rusikareeglit (10-st 2 jõuab äriideest kaugemale ja elavad kauem, kui üks aasta), siis on tulemus tegelikkusele väga lähedal.

Kokkuvõttes tänan kõiki, kes võtsid vaevaks vastata ning kuna infot on küsitluse kohta rohkem, kui siia kirja sai, siis olen lahkesti nõus täiendavat infot asjast huvitatutele jagama.

Teised minust

Mul on olnud palju väga ägedaid koolitusi. Iga koolitus on eri värvi ja oma iseloomuga.
Olen saanud nii kiitust kui ka kriitikat, soovitusi ja häid mõtteid – siin on  koolituselt ja loengutest saadud emotsioonid ja mõtted, mis minuga jagatud:

TÄNAN!…see ongi see, miks mulle minu töö nii väga meeldib!

Enamus häid sõnu on olnud suusõnalised, aga panen siia kirja mõned, mis on saabunud kirja teel:

 • “Inimene kui bränd” koolitus oli tabav, arusaadav, humoorikas ja andis palju uusi mōtteid. Julgustki teha seda, mida olen ammu tahtnud, aga veel pole söandanud. Mis kõnetas kõige rohkem, oli see kui hästi Kristo iseennast tunneb ja vabalt ennast julgeb väljendada.
  Muigama ajas tähelepanek, et esmakohtumisel võib jääda Kristost kinnine ja ehk pisut upsakas mulje. Mul on olnud õnneks rõõm kuulata mitmeid loenguid ja koolitusi, nii et saan kinnitada – esimene kuvand ütleb palju, aga kindlasti mitte kōike. Selles “karbis” on suurepärane sisu. Soovitan teistele ja tulen uuesti! (Helina 2019)
 • Te oskate väga hästi koolitada, kordagi polnud sellist tunnet, et uni peale võiks tulla. Teil on annet kogu teema huvitavaks muuta! (Uve 2018)
 • Tänan Sind väga toredaks õppejõuks olemise eest ning abiks lõputööga. Edu ning kordaminekuid nii koolis, kui ka muudel aladel! Õppejõuamet igastahes sobib Sulle hästi! (Inga 2018)
 • Loeng meeldis ja pani mõistma asju, mis olid isegi kusagil sügaval teadvuses olemas, kuid mõnikord on vaja kedagi, kes selle materjali lahti seob ja ritta laob. Tänan! (Eve 2017)
 • Kristo Krumm oli minu juhtiv õppejõud majandus-bakalaureuse saamisel ning ütlen siiralt: “Põhjusega sai ta iga aasta Parima Õppejõu tiitli!”. Olen ka koolitustest osa võtnud ning tegemist on nii praktilisel kui ka teoreetilisel tasemel väga tugeva koolitajaga nii finants-, investeerimis-, ettevõtlus- kui ka juhtimisteemadel. Julgen soovitada 5+.
  (Martin Kristerson 2017)
 • Pean tunnistama, et tänu Kristole saan ettevõtlusest ja majandusest paremini aru. Tekkis soov ka olla ettevõtja. (Viigo 2016)
 • “Sinu loeng “Inimene kui bränd” oli väga põnev ja kiidusõnu sinuga jagades, siis oled sa ikka uskumatult hea koolitaja. Õpetaja, kes teeb asjad ja teemad huvitavaks. Muideks seda sama kinnitas mulle üks töökaaslane, kellele sa juhtumisi ka tunde annad, öeldes et sa oled parim õpetaja koolis!” (Chris Kala 2016)
 • Tänud huvitava koolituse eest täna Tartus. Oli ladusalt tehtud ja inspireeriv. Jään huviga järgmisi koolitusi ootama. (Urmas 2016)
 •  Suurepärane õppejõud! Tõeliselt laia silmaringi ja tegudega inimene, kelle huumorisoon ei ole elu tõsiduse tagajärgedel küll kannatada saanud. Tänan Teid, härra Krumm ja tunnen siirast rõõmu kõikide uute tudengite üle, kes saavad Teie seltskonnas tuhat korda targemaks.
  (Anna-Maria, TTÜ Tallinna Kolledzi tudeng 2016)
 • Kõik TTÜ lektorid, keda meile pakkunud olete, on olnud suurepärased, aga Kristo Krumm suutis ületada noorte (ja ka õpetajate – kuulasime kahe õpetajaga) parimad ootused! Teema valik, esitusviis, isiksuse karisma – abituriendi küsisid, miks neile 10. klassist alates sellist ainet pole loetud. (Rocca al Mare kooli abituriendid 2016)
 • Teie koolitus oli tõesti asjalik ja huvitav, lugupidamisega ja suurte tänudega Teile! (Lia 2015)
 • Thank you very much.  The course looks excellent, and I am excited about the opportunity to develop my business ideas with your help.
  (Peter 2015)
 •  Tagantjärgi tean, et sain sellelt suviselt koolituselt palju rohkem, kui esmalt tundus. Aitäh teile kõigile selle eest. Soovin Sinule ja Sinu perele, lähedastele kõige paremat ja õnne teie tegemistes, elus.
  (Sander 2015)
 • Rõõm teatada, et sain sinu kaasabil koostatud äriplaani rahastamisele positiivse vastuse. Parimad mälestused suvisest kursustest ja fantastilistest inimestest! (Marge 2014)
 • Tahtsin veel eraldi tänada hästi ettevalmistatud ja hoogsate loengute eest. Oli nauditav loengutes käia ja kogeda seda, et õppejõud ei tee asju “üle jala”. (Kairi 2014)
 • Õpetaja Kristo – veel kord suur tänu! Hoian Su tegemistel silma peal ja püüan leida võimaluse ka edaspidi olulisi tarkuseterasid Su koolitustelt noppida. (Anne 2014)
 • Soovime tänada Sind asjaliku ja huvitava koolituse eest! Eelkõige aga suur kummardus selle eest, et oled kogu oma teadmiste, võimete ja võimaluste juures otsustanud pühendad end teiste harimisele ja aitamisele. (Grupp ettevõtjaid talv 2013)
 •  Kristo Krummile erilised tänud asja “lahti rääkimise” eest. Infot tuli tohutult, kõike ei jõudnud omastada, 16 aastat omavalitsuse ametnikuna oli teinud oma rutiinse lömastamistöö! Võibolla polnudki kõige tähtsam äriplaani valmissaamine, vaid mõtlemise muutumine. Jätkake samas vaimus! Karta on, et “meiesuguseid” ei lõpe vabariigis veel niipea.  (Valter 2013)

Kui tundub, et tahad minuga oma mõtteid ja tagasisidet jagada, siis oled seda lahkesti oodatud tegema: kristo.krumm@gmail.com või https://www.facebook.com/KristoKrummKoolitused/