Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Ettevõtte väärtuse leidmine diskonteeritud rahavoogude meetodil

Ettevõttele väärtuse määramise põhjusi leiab mitmeid: kõige levinuimaks põhjuseks on ettevõtete ost-müük, aga ka nt mõne osaniku osa väljaostmine, vastupidiselt – uue osaniku liitumine, samuti ka krediidisaamisel pankade või investorite nõudel. Vahel võib olla sooviks ka lihtsalt oma „elutöö“ hindamine, kui palju minu loodud ettevõte väärt täna on. Sõltumata eesmärgist, on ettevõtte väärtuse leidmiseks mitmeid …

Ettevõtte finantsplaneerimine, -analüüs ja rahanduse korraldamine

OLEN SULLE ABIKS KUI SOOVID: -analüüsida oma ettevõtte finantsseisundit; -analüüsida äriplaanide edukust; -välja selgitada investeeringute tasuvust; -oma ettevõtet müüa või  konkurendi oma ära osta ja vajad finantsnõu. Kuna olen juba aastaid tegelenud nii finantsanalüüside kui ka tasuvusarvutustega, siis näen, et üha enam on juhte ja omanikke, kellel oleks mõistlik aeg-ajalt oma ettevõtte finantsseisund üle vaadata. Oma …