Osale uuringus

Tegelen oma teadustöö raames tarbijate ostukäitumise uurimisega e-kaubanduse valdkonnas ning sellega seoses palun ka Sinu abi alljärgnevale küsimustikule vastamisel. Oled sobilik vastama, kui oled viimase…