Omahind ja selle leidmine

Ettevõtjale ei ole suure tõenäosusega teadmata omahinna olemus ja tema definitsioon. Omahinda võib defineerida kui toote või teenuse ettevalmistamise, tootmise ja müümisega seotud kulusid ühe…

Jaga ja kommenteeri:

Kolm koolitust

Koostöös Äripäeva Akadeemiaga teen aprillis kolm veebikoolitust. Mugav ja paindlik koolitusvõimalus kodust lahkumata! 09.04 Kuidas oma äriideed kõige paremini ellu viia16.04 Ettevõtte finantside prognoosimine22.04 Ettevõtte…

Jaga ja kommenteeri:

Tiimi tervisekontroll

TIIMI TERVISEKONTROLL on uus koolitus, mis suunatud organisatsioonidele. Koolituse käigus analüüsitakse organisatsiooni siseelu, probleeme ja väljakutseid ning selguvad konkreetsed edasised sammud sisekliima paranemiseks ja tulemusrikkamaks…

Jaga ja kommenteeri:

SPIN müügikoolitus

SPIN müügikoolitus õpetab metoodikat ja tehnikaid, et aidata müüjatel omandada müügivestluste kunsti. Võib ka öelda, et see koolitus aitab viia kliente niinimetatud “ostu režiimi“. Kõigile meile…

Jaga ja kommenteeri:

Minu aasta 2019

Aasta lõpp on ikka kokkuvõtete tegemise aeg. Kui “tavalises“ ettevõttes tuleb esitada aruanne oma juhile või omanikule või nõukogule, siis iseendale tööandjana teen ma ettekande…

Jaga ja kommenteeri: