Ürituste juhtimine

Turundusinimese üheks tööülesandeks on ikka olnud juhtida ja vedada ettevõtte siseüritusi, kliendiüritusi, korraldada firma talve-, või suvepäevi ja muid toredaid ettevõtmisi. Aastate jooksul on minulgi kogunenud piisavalt suur kogemustepagas nii ametlike kui ka mitteametlike ürituste juhtimisest.

Võin ka sinu organisatsioonile kasulik olla järgmiste tegevustega:

  • kliendiürituse juhtimisel  ja läbiviimisel;
  • suvepäevade, talvepäevade,  firma spordipäevade, motivatsiooniürituste korraldamisel;
  • ametlike ja mitteametlike  koosviibimiste ja ürituste juhina.

Minupoolne töö koosneb:

  • soovi analüüsimisest,  ürituse eesmärkide selgitamisest;
  • kava koostamisest, ürituse  ajakava fikseerimisest, tegevuste paikapanekust;
  • ürituse sisulise osa  (ametlikud tegevused, mängud, võistlused, viktoriinid jms) koostamisest;
  • kogu ürituse läbiviimisest  ja juhtimisest nn õhtujuhi või ka moderaatori rollis.

Olgu üritus nädala sees või nädalavahetusel, pikk või lühike, ametlik või vabamas vormis, kõik soovid on teretulnud.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *