Meeskonna/tiimi tervisekontroll on koolitus, mille käigus analüüsitakse organisatsiooni siseelu, probleeme ja väljakutseid ning selguvad konkreetsed edasised sammud sisekliima paranemiseks ja tulemusrikkamaks meeskonnatööks.

Iga organisatsioon on elav organism. See koosneb inimestest ja iga
inimene toob endaga kaasa osakese oma elust, oma muredest ja rõõmudest, oma
harjumustest ja elulaadist. Panna kokku inimesed oma eripäradega täitma
organisatsiooni eesmärke, on keerukas tegevus ja kutsub alati esile
probleeme. Vahel suuri, vahel väikesi.


Koolitus keskendub küsimustele:
– Kuidas leida üles ja tuua lauale tiimis esinevad igapäevased probleemid? Olgu
need siis probleemid juhtimisega, töökultuuriga, tulemuslikkusega või millega
iganes.
– Kuidas analüüsida probleeme, mida me juba teame ja ka neid, mida veel
mitte? Tehes seda erapooletult ja sisukalt, mitte minnes emotsioonide kõrgtasemele ning lõpetada sisutute vaidlustega.
– Kuidas leida parimad lahendused, mis töötavad? Millised neist on organisatsioonile
loodetavasti kõige tulemuslikumad ning kus kõik tiimiliikmed saavad võrdselt
oma panuse anda?
– Kuidas mõista oma tiimiliikmete olemust, kuidas arvestada üksteise
eripäradega ilma, et peaks üksteist süüdistama ning juhile kaevama
minema?
– Kuidas välja töötada tegevuskava alates probleemide ilmnemisest kuni
reaalsete mõõdetavate eesmärkideni välja?


Iga meeskonnatöö probleemi analüüs allub tegelikult lihtsatele reeglitele.
Peamised põhjused, miks tiimid ei tööta nii, nagu nad seda teha võiks, on:

  1. Usalduse puudumine
  2. Konfliktihirm
  3. Vähene pühendumine
  4. Kohustuste vältimine
  5. Ükskõiksus tulemuste suhtes

Tiimi tervisekontrolli koolitus ongi tiimi tervise parandamine selle sõna otseses mõttes.
Läbi analüüsimiste, läbi arutelude, läbi tiheda praktilise töö kõikide tiimiliikmete osavõtul on koolituse lõppedes peaaegu alati välja selgitatud, kirja pandud ja kokku lepitud:
 Asjad, mis vajavad muutmist
 Ajakava, kuidas neid muuta
 Kes muutuste eest vastutavad
 Millised on eesmärgid, mida muutused peavad ellu kutsuma


Lisaks kõigele sellele keskendume piisava põhjalikkusega tiimiliikmete hingeelule.
Mitte selles mõttes, et hakkame igaühe personaalseid muresid ja probleeme
lahkama, vaid õpime iseendid ja üksteist tundma ning sellega arvestama, sest
veelkord – tiimid koosnevad inimestest koos nende murede ja rõõmudega.


Pidage meeles, et:
 Üksikisikud mõjutavad terve meeskonna sisekliimat ja töö efektiivsust
 Meeskonnad saavad ise kõige paremini oma probleemidega hakkama
 Aus hinnang on probleemi eduka lahendamise aluseks
 Tulemuslikkust saab lahendada läbi tööprobleemide otsese uurimise

Tiimi tervisekontrolli koolitus on soovitavalt kahepäevane, sobib igat liiki
organisatsioonidele ning on hästi praktiline ja arutelukeskne. Koolitusele on oodatud
organisatsioonid, kes tunnevad, et vajavad sõltumatut abimeest, kes aitab neil oma
probleemides selgusele jõuda ning koostada parimad lahendused nende
muutmiseks. Koolitaja rolliks on olla suunaja, vahendaja ning lepitaja.
Koolituse maksumus on 100 eurot inimese kohta ning hinnale lisandub vajadusel
transpordi- ning majutuskulud. Koolitaja Kristo Krumm.