Motiveeritud ja innukas meeskond

meeting-1219540_960_720

Iga organisatsioon koosneb inimestest. Juhid teavad, et hästitöötav ja motiveeritud meeskond on üheks edu aluseks. Olles ise olnud nii juht kui ka alluv olen näinud ning kogenud meeskonnatöö häid ja halbu külgi. Alljärgnev koolitus on sündinud läbi elu ja praktika ning peaks andma igale organisatsioonile võimaluse oma meeskond kokku tuua ja leida uut hingamist ning uusi sihte.

KOOLITUSPROGRAMM: “KUIDAS MOTIVEERIDA JA INNUSTADA MEESKONDA PAREMINI KOOS TÖÖTAMA? “

Koolituse eesmärk on anda inimestele uut motivatsiooni ja indu, et töötajatel tööd tehes silm säraks. Koolituse peamine eesmärk on heas mõttes inimeste „raputamine“ andmaks uusi ideid ja mõtteid oma töö paremaks korraldamiseks, loomaks uusi sihte, et vaim ei väsiks. Enesemotivatsioon, eesmärgistamine ja loovus on koolituse baasteemadeks.

Lisaks üldisele motivatsiooni ja isikuarengu teemadele käsitleme ka põhilisi meeskonnatööga seotud teemasid.

Koolituse näitlik struktuur:

Tegemist on 2-päevase koolitusega, mille eesmärgiks on aidata osalejatel viia läbi eneseanalüüs, õppida aru saama motiveerimisest ja eesmärgistamisest. Kuidas loovus aitab meid meie igapäevaelus ja töös? Anda juhised teenindusprotsessi sujuvamaks läbiviimiseks, keskenduda klienditeenindusega seotud protsessidele, kus iga töötaja on samal ajal ka teenindaja, kuidas „kallistada kliente“.

Koolituse käigus õpitakse:

  • Eesmärgistamist ja  enesemotivatsiooni– isiklike eesmärkide püstitamist, häälestust ja ettevalmistust. Vaatame koos, kuidas  muutusi ellu kutsuda ja neid läbi viia.
  • Loovust – kas ja kuidas loovus meid meie igapäevaelus toetab, aitab ja suunab. Kuidas olla loovam?
  • Meeskonnatöö põhialuseid. Kuidas edukas meeskond saab olla „võidukas“ ning aidata kaasa ettevõtte edule?
  • Kuidas ületada kliendi ootusi – mida tähendab tunda oma kliente ja nende soove.
  • Kuidas kohtumisel kliendiga pakkuda rohkem, kui ta oskab oodata?
  • Kuidas „kallistada oma kliente“ – mida tähendab klientide kallistamine? Kuidas igapäevases teenindustöös oma klientidega suheldes neid pidevalt kallistada?

Koolituspäevade sisuline ülesehitus:

Koolitus jaguneb kahele päevale, kus omavahel on ühendatud teooria ja praktika läbi erinevate situatsiooniülesannete- ja mängude.

I päeva peateemadeks on eesmärgistamine, enesemotivatsioon, loovus ja müügitöö väärtustamine. Päeva sisulise ülesehituse juures on oluline liita osalejad läbi väikeste tiimide ühtseks meeskonnaks ning anda igale teooriaosale praktiline väljund läbi näidete ja ülesannete.

Esimese koolituspäeva lõpetab ühine seiklusmäng, mis kestab orienteeruvalt 3 tundi ning annab suurepärase võimaluse pärast pikka ruumisviibimist looduses olla ning lasta vaimul vabalt tunda.

II päeva kandvateks teemadeks on meeskonnatöö ja klienditeenindus ning täpsemalt püüame koos vastata küsimusele „kuidas kallistada kliente“?

Koolituse läbiviimise asukohaks sobib kõige paremini mõni turismitalu või väiksem hotell  looduskaunis kohas. See võimaldab kogu meeskonnal olla pisut argielust eemal, aitab paremini keskenduda koolitusele ning lisab kogu koolituse meeleolule ja õhkkonnale värkust ja eripära. Lisaks võimaldab linnaväline asukoht paremini läbi viia situatsiooniülesandeid ja seiklusmängu.

Soovitav meeskonna suurus on max 15 inimest. Kui on suurem grupp siis on mõtekas jagada see väiksemateks osadeks, nii on koolitusest saadav kasu suurem.