Toimumisaeg:05.09. – 06.10.2023
Eesmärk:Koolituse eesmärk on õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni. Koolituse lõpptulemuseks on osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe. Koolitusel läbitakse ettevõtte loomise erinevad sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Koolituse käigus koostavad osalejad ise äriplaani tuginedes iga osaleja isiklikule äriideele.
Sihtgrupp:– Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
– Algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;
– Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.
– Eesti Töötukassa töötuna arvel olevad kliendid, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puudub varasem kogemus ettevõtjana tegutsemises Eestis ja/või ettevõtlusalased teadmised vajavad värskendamis.
Teemad:Sissejuhatus ettevõtlusesse ja ettevõtjale vajalikud pädevused; Ettevõtlusvormid; Äriidee ja ettevõtlusega alustamine; Raamatupidamise põhialused ning maksunduse alused; Turunduse põhimõtted; Teenused ja tooted. 
Õpiväljund:Koolituse läbinu: mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt; saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas; omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest, seda toetavatest tugisüsteemidest ja äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest; on omandanud teadmised ja oskused ettevõte loomiseks, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid; oskab koostada äriplaani; omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 54 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 36 akadeemilist tundi
EAP:3.0
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Kristo Krumm

Kontakt: Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee
Müügihind: 950 EUR + KM / osaleja
Registreerumise tähtaeg: 01.09.2023

Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3.

AJAKAVA:

05.09.2023 kell 10:00 – 15:10
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine; Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs; Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek.

08.09.2023 kell 10:00 – 15:10
Ettevõtluse erinevad vormid (FIE; TÜ, UÜ; OÜ; AS); Ülevaade Äriseadustikust; Ettevõtte planeerimine; Ärimudeli väljatöötamine; Äriidee ja äriidee analüüs; Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud; Ettevõtte missioon, visioon tema tulevikust ning tegevuse eesmärgid; Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal.

12.09.2023 kell 10:00 – 15:10
Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks; Tutvumine äriplaaniga; Tegevuse planeerimine strateegia väljatöötamine; Äriplaani struktuur; Ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang.

15.09.2023 kell 10:00 – 15:10
Turunduse olemus ja tema olulisus ettevõttes; Toode ja teenus, toodete kujundamise alused; Toote elutsükkel ja selle juhtimine.

19.09.2023 kell 10:00 – 15:10
Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük; Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused.

26.09.2023 kell 10:00 – 15:10
Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine; Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne.

29.09.2023 kell 10:00 – 15:10
Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine; Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud; Maksude arvestus, deklareerimine, maksuaruandlus.

03.10.2023 kell 10:00 – 15:10
Rajatava ettevõtte finantsplaanid: majandusarvestuse korraldus; Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus.

06.10.2023 kell 10:00 – 15:10
Äriplaanide esitamine ja kaitsmine.


REGISTREERU