Kokkuvõte “Alustava ettevõtja koolituse” tagasiside uuringust

Kõik sai alguse 2011. aasta sügisel, kui TTÜ Tallinna Kolledzil õnnestus saada riigihanke korras kliendiks Eesti Töötukassa. Tegemist oli (ja on siiani)  Töötukassas arvel olevate töötute koolitusprogrammiga, mis sai nimeks “Alustava ettevõtja koolitus” ning mille sisuks on õpetada inimestele äriplaani kirjutamist eesmärgiga esitada valmis äriplaan Töötukassale oma ettevõtte alustamiseks vajaliku stardikapitali taotlemiseks.

Juba algusest ehitasime koolituse üles nii, et on üks põhiõppejõud, kes juhendab kursust algusest lõpuni, räägib äriplaanist ja ettevõtlusest algusest lõpuni ning võtab vastu ka äriplaanide kaitsmised. Lisaks temale on veel õppejõud/koolitajad, kes räägivad seadusandlusest, raamatupidamisest, töötervishoiust, toetustest meil ja mujal. Esimese grupi koolitajaks sain mina ning olen seda tööd teinud nüüd pea kaks aastat. Selle aja jooksul on minu käe alt läbi käinud ca 200 inimest.

Ajapikku hakkas joonistuma “muster” inimestest, kes koolitusele tulevad, samuti sai selgeks koolitatavate ootused ning tegelikkus – ehk kui paljudel äriplaan üldse valmib ning kui paljud ka Töötukassast raha saavad.  Umbes aasta pärast koolituse algust oli enam-vähem selge, et üldiselt võib koolitusel läbinute profiili kirjeldada umbes selliselt:

 • ca 70-80% kursusel käinutest saavad oma äriplaani ka reaalselt valmis, ehk kaitsevad selle meie juures ning äriplaan on ka esitamiskõlbulik Töötukassale;
 • umbes pooled, kes oma äriplaani valmis saavad, selle ka Töötukassale esitavad;
 • umbes 40% neist, kes äriplaani esitavad, Töötukassast ka toetuse saavad;
 • “keskmine” ettevõte on mikroettevõte, kus töötab 1-3 inimest, ehk enamalt jaolt on selle omanikule legaalseks palgateenimise kohaks;
 • “keskmine” ettevõte pakub mitmesuguseid teenuseid ja valdav on nn pehmete teenuste müük (ilu, koolitused, konsultatsioon, raamatupidamine jms);
 • “keskmine” ettevõte püsib umbes aasta

Et tegemist oli pelgalt ennustustega, siis selleks, et anda igale järgnevale grupile ülevaadet tegelikust pildist, otsustasingi teha väikese uuringu nende seas, kes minu koolituse juba läbinud ning kelledel osaliselt ka ettevõtjakogemus juba selja taga. Selleks palusin kõigil täita väike küsimustik, mida jagasin veebi vahendusel ning küsimused puudutasid neidsamu eeltoodud väiteid.

Mida siis tulemused näitasid?

 • kokku saatsin välja 194 meili, milledest tagasi põrkas 7. Neist vastas küsimustikule 87 inimest, mis teeb tagasisideks 47%;
 • vastanutest 75% olid oma äriplaani ka valmis saanud;
 • 29 inimest ehk 33% kõikidest vastanutest olid oma äriplaani Töötukassale esitanud, kuid siinkohal tuleb tunnistada, et mitmed, kes vastasid jaatavalt küsimusele kas äriplaani valmis, siis ei olnud nad veel jõudnud plaani Töötukassale ära saata. Kõigist neist, kes oma äriplaani valmis said teeb see 45%;
 • Neist, kes oma äriplaani ka esitasid, olid saanud Töötukassalt positiivse otsuse 12 inimest, ehk 14% kõikidest vastanutest. Neist, kes esitasid oma äriplaani (29 vastanut), 41% said positiivse vastuse Töötukassa poolt;
 • Küsimuse peale, miks äriplaan ei valminud, vastati etteantud vastusevariantidest kõige enam: Äriidee ei olnud lõpuni läbimõeldud. Toodi välja ka motivatsioonipuudust ja kartust, et äriidee sellisel kujul ei pruugi läbi lüüa. Osa vastanutest olid ka vahepeal hoopis palgatööle asunud.
 • Rõõm oli näha, et enamus vastanutest (92%) oleksid valmis koolitust ka oma sõbrale soovitama. Vaid 2 inimest vastasid siinkohal eitavalt ning 5 inimest jätsid sellele küsimusele vastamata.
 • Kuna küsisin ka vabas vormis tagasisidet ning ettepanekuid koolituse paremaks muutmisel, sain palju häid mõtteid, milledest osad on ka juba ellu viidud. Näiteks oleme koolituse jaganud vaheetappideks, kus äriplaan peab valmima osade kaupa. Oleme karmistanud reegleid, et äriplaani õigeaegselt valmiks. Kasutame võimalikult palju varasematel koolitustel osalenute kogemusi ning püüame kindlasti veelgi enam tähelepanu pöörata finantsaanalüüside ja -arvutuste osale koolitusel.
 • Ning lõpuks, millistel valdkondadel siis töötavad need värsked ettevõtjad, kes on oma äriplaanile riigipoolse toetuse saanud? Kokku oli erinevad ettevõtlusvaldkondi pea 40-50, neist rahasaajate hulka kvalifitseerusid: konsultatsioon, iluteenused, rõivatööstus, ehitusgeodeesia, maitsetaimede kasvatamine, jaekaubandus (kohvi), selvepesumaja, toitlustamine, ratsasport ja hobuste treenimine. Mitmed teenused kattusid, osad, nagu näha, on üsna eripärased.

Kuna tegemist oli vahekokkuvõttega, siis kindlasti tulemused muutuvad ajas pidevalt, kuid osa minu hüpoteesidest said siiski tõestust – nagu näiteks asjaolu, et 75% koolitusel osalenutest saavad äriplaani valmis, neist pooled selle ka esitavad ja neist 40% reaalselt raha ka saavad. Mis mind veel huvitab, on küsimus, kui kaua keskmine selliselt loodud ettevõte kestab? Töötukassa andmetel elavad kauem kui 1 aasta vaid 8% ettevõtetest! See on üsna väike protsent, kuid kui arvestada ettevõtete loomise ja eluea rusikareeglit (10-st 2 jõuab äriideest kaugemale ja elavad kauem, kui üks aasta), siis on tulemus tegelikkusele väga lähedal.

Kokkuvõttes tänan kõiki, kes võtsid vaevaks vastata ning kuna infot on küsitluse kohta rohkem, kui siia kirja sai, siis olen lahkesti nõus täiendavat infot asjast huvitatutele jagama.

Teised minust

pebbles-1090536_960_720Mul on olnud palju väga ägedaid koolitusi. Iga koolitus on eri värvi ja oma iseloomuga.
Üldiselt ei ole mul kombeks küsida tagasisidet, aga mitmed inimesed on koolituselt saadud emotsioone ja tekkinud mõtteid minuga siiski jaganud.

TÄNAN neid väga…see ongi see, miks mulle minu töö nii väga meeldib!

Enamus häid sõnu on olnud suusõnalised, aga panen siia kirja mõned, mis on saabunud kirja teel:

 • Loeng meeldis ja pani mõistma asju, mis olid isegi kusagil sügaval teadvuses olemas, kuid mõnikord on vaja kedagi, kes selle materjali lahti seob ja ritta laob. Tänan!
  (Eve 2017)
 • Kristo Krumm oli minu juhtiv õppejõud majandus-bakalaureuse saamisel ning ütlen siiralt: “Põhjusega sai ta iga aasta Parima Õppejõu tiitli!”. Olen ka koolitustest osa võtnud ning tegemist on nii praktilisel kui ka teoreetilisel tasemel väga tugeva koolitajaga nii finants-, investeerimis-, ettevõtlus- kui ka juhtimisteemadel. Julgen soovitada 5+.
  (Martin Kristerson 2017)
 • Pean tunnistama, et tänu Kristole saan ettevõtlusest ja majandusest paremini aru. Tekkis soov ka olla ettevõtja.
  (Viigo 2016)
 • “Sinu loeng “Inimene kui bränd” oli väga põnev ja kiidusõnu sinuga jagades, siis oled sa ikka uskumatult hea koolitaja. Õpetaja, kes teeb asjad ja teemad huvitavaks. Muideks seda sama kinnitas mulle üks töökaaslane, kellele sa juhtumisi ka tunde annad, öeldes et sa oled parim õpetaja koolis!”
 • (Chris Kala 2016)
 • Tänud huvitava koolituse eest täna Tartus. Oli ladusalt tehtud ja inspireeriv. Jään huviga järgmisi koolitusi ootama.
  (Urmas 2016)
 •  Suurepärane õppejõud! Tõeliselt laia silmaringi ja tegudega inimene, kelle huumorisoon ei ole elu tõsiduse tagajärgedel küll kannatada saanud. Tänan Teid, härra Krumm ja tunnen siirast rõõmu kõikide uute tudengite üle, kes saavad Teie seltskonnas tuhat korda targemaks.
  (Anna-Maria, TTÜ Tallinna Kolledzi tudeng 2016)
 • Kõik TTÜ lektorid, keda meile pakkunud olete, on olnud suurepärased, aga Kristo Krumm suutis ületada noorte (ja ka õpetajate – kuulasime kahe õpetajaga) parimad ootused! Teema valik, esitusviis, isiksuse karisma – abituriendi küsisid, miks neile 10. klassist alates sellist ainet pole loetud.
  (Rocca al Mare kooli abituriendid 2016)
 • Teie koolitus oli tõesti asjalik ja huvitav, lugupidamisega ja suurte tänudega Teile!
  (Lia 2015)
 • Thank you very much.  The course looks excellent, and I am excited about the opportunity to develop my business ideas with your help.
  (Peter 2015)
 •  Tagantjärgi tean, et sain sellelt suviselt koolituselt palju rohkem, kui esmalt tundus. Aitäh teile kõigile selle eest. Soovin Sinule ja Sinu perele, lähedastele kõige paremat ja õnne teie tegemistes, elus.
  (Sander 2015)
 • Rõõm teatada, et sain sinu kaasabil koostatud äriplaani rahastamisele positiivse vastuse. Parimad mälestused suvisest kursustest ja fantastilistest inimestest!
  (Marge 2014)
 • Tahtsin veel eraldi tänada hästi ettevalmistatud ja hoogsate loengute eest. Oli nauditav loengutes käia ja kogeda seda, et õppejõud ei tee asju “üle jala”.
  (Kairi 2014)
 • Õpetaja Kristo – veel kord suur tänu! Hoian Su tegemistel silma peal ja püüan leida võimaluse ka edaspidi olulisi tarkuseterasid Su koolitustelt noppida.
  (Anne 2014)
 • Soovime tänada Sind asjaliku ja huvitava koolituse eest! Eelkõige aga suur kummardus selle eest, et oled kogu oma teadmiste, võimete ja võimaluste juures otsustanud pühendad end teiste harimisele ja aitamisele.
  (Grupp ettevõtjaid talv 2013)
 •  Kristo Krummile erilised tänud asja “lahti rääkimise” eest. Infot tuli tohutult, kõike ei jõudnud omastada, 16 aastat omavalitsuse ametnikuna oli teinud oma rutiinse lömastamistöö! Võibolla polnudki kõige tähtsam äriplaani valmissaamine, vaid mõtlemise muutumine. Jätkake samas vaimus! Karta on, et “meiesuguseid” ei lõpe vabariigis veel niipea.
  (Valter 2013)