Kauplemisseminar: Tehnilise analüüsi metoodika finanantsturgudel

Kutsun taas kõiki investeerimishuvilisi ühepäevasele TASUTA seminarile “Tehnilise analüüsi metoodika finantsturgudel”. Seminar leiab aset 17. aprillil kl 17.30 – 20.00 Park Inn Radisson Central hotellis Narva mnt 7c.

Käsitleme järgnevaid teemasid:

Tehniline vs fundamentaalne analüüs
Mis on tehnilise analüüsi eeldused?
Mis on trendianalüüs, kujundid, toetus- ja vastupanutasemed?

Jagame ka praktilisi nõuandeid, kuidas luua või parendada oma kauplemisstrateegiat. Seminarile on oodatud eelkõige kauplejad, kes on finantsturgudel juba esimesed tehingud teinud ning soovivad olemasolevaid teadmisi edasi arendada.

Kui soovid koolitusel osaleda, saad registreerida siit. Kohtade arv on piiratud!

Millisel koolitusel osaleksin meelsasti?

Ilmselt on paljud meie seast osalenud erinevatel koolitustel või konverentsidel/seminaridel/infopäevadel. Mõnele on mindud vabatahtlikult, mõni on tööandja korraldatud, mõne satub ka pooleldi juhuslikult. Nii, nagu koolitustel osalemine, on erinevad ka tulemused, mis koolituselt saadakse. Mõne mõju kestab kauem, mõni koolitus paneb õlgu kehitama, mõni annab mõtteainet, mõni tekitab uusi küsimusi. Täpselt samuti olen ka mina osalenud väga paljudel erinevatel koolitustel ning vahel tekkib endalgi küsimus – millises küsimuses või millisel teemal on mul kõige põletavam vajadus end täiendada, millisel koolitusel sooviksin ise osaleda?

Koolitajana püüame enamasti kas aimata koolitatavate soove või siis  luua vajaduse mingi koolituse järele. Minu koolituste teemad on enamasti sündinud aja jooksul vajadustepõhiselt. Kuid see ei tähenda, et kõiki teemad on alati aktuaalsed ning vajadus kõikide koolituste järele olemas. Ajad muutuvad, vajadused muutuvad.

Et teha antud küsimust enda jaoks pisut lihtsamaks küsin Sinu käest, millist minu poolt pakutavat koolitust Sina kõige enam sooviksid. Ei hakka ma Sulle kohe müügitööd tegema, selle küsimuse eesmärk on kaardistada hetkeolukorda ja selekteerida minu sihtrühma ootusi.

Et vastamine ladusamalt läheks teeme nii, et kui saadad mulle oma ettepanekud koolituste osas, milleks oskaksin Sind aidata või mis aitaks mul koolitajana tabada nö sihtturu ootusi, saad minu käest tänutäheks TASUTA minu investeerimisõpiku!

TASUTA valuutakauplemise koolitus

Kui Sul on huvi ja soovid rohkem teada saada, mida tähendab valuutakauplemine, kuidas see reaalsuses toimib või soovid end rohkem harida väärtpaberite teemal, siis kutsun Sind osalema Admiral Marketsi valuutakauplemise koolitusel.

Koolitus on suunatud algajatele, kel puuduvad teadmised ja oskused väärtpaberimaailmas orienteerumiseks või on need teadmised vähesed. Koolitusel räägime sellistel teemadel, nagu:

Mis asi on Forex?
Mida tähendab valuutapaar?
Mis asi on tagatis?
Kuidas kasutada võimendust?
Kauplemisterminali MetaTrader tutvustus

Kauplemisterminali Metatrader kasutamine
Kuidas teostada tehinguid Forex turul?
Kauplemistehingute võimalused
Kuidas teha tehnilist analüüsi?
Mis asi on trend?
Kuidas teha fundamentaalanalüüsi?
Praktika Metatraderis ja tehnilise analüüsi rakendamine?

Koolitus on TASUTA ja registeerida saab siit või telefonil 630 9300. Järgmine koolitus juba 20-21.03.2013, kl 18.00-21.00 Reval Hotel Centralis, Narva mnt 7c. Koolitusel läbimine ei kohusta Sind ka otseseks rahapaigutusest, vaid selle eesmärk on julgustada inimesi sisenema maailma, mis siiani võis tunduda rohkem ulmelisena kui igapäevase rahateenimise võimalusena.

Tule kindlasti, sest ma tahan murda nii mitugi müüti mis puudutab väärtpaberitega kauplemist ja sellega seotud hirmusid!
Valuutakauplemine on ühelt poolt sama, nagu mistahes muu investeerimine väärtpaberitesse, teisalt on tegemist teistsugust strateegiat eeldava kauplemisega, kus hindade muutus, kauplemise intensiivsus on erinev mistahest aktsiate ostmisest lihtsalt börsi vahendusel. Ma olen näinud selle paari aasta jooksul, mis ma koolitust vedanud olen, väga paljusid inimesi, kes on vähem või rohkem saanud täiendust oma rahalistele sissetulekutele. Seega võin kinnitada, et tegemist ei ole bluffiga, vaid reaalselt toimiva maailmaga!

Valuutaturud

Kuidas kaubelda valuutaturgudel?

Dices Cubes To Trader. Cubes With The Words Sell Buy. Selective

Koolitusprogramm “Kuidas kaubelda valuutaturgudel” toimub koostöös Admiral Markets AS-iga ja on suunatud eelkõige alustavatele investeerimishuvilistele.

Koolitus on Admiral Marketsi esmastele klientidele TASUTA!

Koolituse peamine rõhuasetus, nagu ka nimi ütleb, on õppida algteadmisi valuutaturul kauplemise alustamiseks. Lisaks käsitleme koolitusel ka paljusid muid põhitõdesid finantsturgude ja väärtpaberite kohta laiemalt.

Koolituse käigus õpitakse tundma järgmisi põhitõdesid:

 • finantsturgude liigitus,  valuutaturud vs aktsiaturud;
 • valuutaturgude areng ja nende olemus tänapäeval;
 • turgude efektiivsus ja hindade arbitraaz;
 • investorite käitumise eripära finantsturgudel kaubeldes;
 • milliste väärtpaberiliikidega kaubeldakse tänapäevasel finantsturul ja mis on nende eripärad;
 • õpitakse tundma valuutaturuga seotud põhimõisteid;
 • mis on fundamentaalne, mis  tehniline analüüs;
 • mis suunab turgude  käitumist ja kuidas seda infot leida, analüüsida ja kasutada;
 • tehnilise analüüsi  põhialused: mõisted, graafikud, graafikute mustrid;
 • kuidas tehnilise analüüsile  tuginedes teha investeerimisotsuseid.

Lisaks teooriale pühendame ühe koolituspäeva reaalsele kauplemisele MetaTrader platvormiga ning selle käigus saame õpitud baasteadmisi koheselt ka ellu rakendada.

Koolitus toimub 1 kord kuus K-N, õhtuti 18.00-21.00 Tallinnas. Täpsem info ja registreerimine www.admiralmarkets.ee või telefonil 630 9303.

Meeskonnatöö

meeting-1219540_960_720Iga organisatsioon koosneb inimestest. Juhid teavad, et hästitöötav ja motiveeritud meeskond on üheks edu aluseks. Olles ise olnud nii juht kui ka alluv olen näinud ning kogenud meeskonnatöö häid ja halbu külgi. Alljärgnev koolitus on sündinud läbi elu ja praktika ning peaks andma igale organisatsioonile võimaluse oma meeskond kokku tuua ja leida uut hingamist ning uusi sihte.

KOOLITUSPROGRAMM: “KUIDAS MOTIVEERIDA JA INNUSTADA MEESKONDA PAREMINI KOOS TÖÖTAMA? “

Koolituse eesmärk on anda inimestele uut motivatsiooni ja indu, et töötajatel tööd tehes silm säraks. Koolituse peamine eesmärk on heas mõttes inimeste „raputamine“ andmaks uusi ideid ja mõtteid oma töö paremaks korraldamiseks, loomaks uusi sihte, et vaim ei väsiks. Enesemotivatsioon, eesmärgistamine ja loovus on koolituse baasteemadeks.

Lisaks üldisele motivatsiooni ja isikuarengu teemadele käsitleme ka põhilisi meeskonnatööga seotud teemasid.

Koolituse näitlik struktuur:

Tegemist on 2-päevase koolitusega, mille eesmärgiks on aidata osalejatel viia läbi eneseanalüüs, õppida aru saama motiveerimisest ja eesmärgistamisest. Kuidas loovus aitab meid meie igapäevaelus ja töös? Anda juhised teenindusprotsessi sujuvamaks läbiviimiseks, keskenduda klienditeenindusega seotud protsessidele, kus iga töötaja on samal ajal ka teenindaja, kuidas „kallistada kliente“.

Koolituse käigus õpitakse:

 • Eesmärgistamist ja  enesemotivatsiooni– isiklike eesmärkide püstitamist, häälestust ja ettevalmistust. Vaatame koos, kuidas  muutusi ellu kutsuda ja neid läbi viia.
 • Loovust – kas ja kuidas loovus meid meie igapäevaelus toetab, aitab ja suunab. Kuidas olla loovam?
 • Meeskonnatöö põhialuseid. Kuidas edukas meeskond saab olla „võidukas“ ning aidata kaasa ettevõtte edule?
 • Kuidas ületada kliendi ootusi – mida tähendab tunda oma kliente ja nende soove.
 • Kuidas kohtumisel kliendiga pakkuda rohkem, kui ta oskab oodata?
 • Kuidas „kallistada oma kliente“ – mida tähendab klientide kallistamine? Kuidas igapäevases teenindustöös oma klientidega suheldes neid pidevalt kallistada?

Koolituspäevade sisuline ülesehitus:

Koolitus jaguneb kahele päevale, kus omavahel on ühendatud teooria ja praktika läbi erinevate situatsiooniülesannete- ja mängude.

I päeva peateemadeks on eesmärgistamine, enesemotivatsioon, loovus ja müügitöö väärtustamine. Päeva sisulise ülesehituse juures on oluline liita osalejad läbi väikeste tiimide ühtseks meeskonnaks ning anda igale teooriaosale praktiline väljund läbi näidete ja ülesannete.

Esimese koolituspäeva lõpetab ühine seiklusmäng, mis kestab orienteeruvalt 3 tundi ning annab suurepärase võimaluse pärast pikka ruumisviibimist looduses olla ning lasta vaimul vabalt tunda.

II päeva kandvateks teemadeks on meeskonnatöö ja klienditeenindus ning täpsemalt püüame koos vastata küsimusele „kuidas kallistada kliente“?

Koolituse läbiviimise asukohaks sobib kõige paremini mõni turismitalu või väiksem hotell  looduskaunis kohas. See võimaldab kogu meeskonnal olla pisut argielust eemal, aitab paremini keskenduda koolitusele ning lisab kogu koolituse meeleolule ja õhkkonnale värkust ja eripära. Lisaks võimaldab linnaväline asukoht paremini läbi viia situatsiooniülesandeid ja seiklusmängu.

Soovitav meeskonna suurus on max 15 inimest. Kui on suurem grupp siis on mõttekas jagada see väiksemateks osadeks, nii on koolitusest saadav kasu suurem.

 

Koolitused

                   raamat

  Ma jagan oma oskused ja teadmised viide valdkonda:

 1. Müük ja klienditeenindus.  Selle praktiline elluviimine ja juhtimine.
 2. Turundus ja turundusjuhtimine. Turundusanalüüsist kuni igapäevaste turundustegevuste praktikasse juurutamiseni. Ostuprotsessi analüüs ja klientide  ostuvalikute analüüs.
 3. Ettevõtte finantsjuhtimine ja ettevõtte rahanduse korraldamine. Strateegiate kujundamine ja rakendamine, äriplaanide koostamine ja finantskavandamine.
 4. Investeerimine finantsturgudele ja finantsinvesteeringute põhialused.
 5. Juhtimine ja meeskonnatöö,  ettevõtete ja organisatsioonide töö sisemine korraldamine ja juhtimine.

Viin läbi koolitusi nii individuaalselt kui ka gruppidega.
Koolitususte läbiviimine eesti, vene ja inglise keeles.

Täpsem info iga koolituse kohta avaneb sulle siis, kui lähed hiirega menüüs sõnale KOOLITUS ja valid sealt juba konkreetse teema.