10 soovitust alustavale ettevõtjale

 

Ettevõtlusega alustamine on täna lihtsam, kui kunagi varem. Seda mitte ainult asutamise juriidilist poolt silmas pidades. Ettevõtlust toetavad ka ka erinevate ärimudelite mitmekesisus, võimalused leida oma ideele rahastust, kasvatada oma idee suureks läbi erinevate ettevõtlusinkubaatorite ja start-up programmide.

Hoolimata muutuvast ettevõtlusmaastikust ning äriideede olemusest, jäävad ettevõtluse põhitõed pea alati samaks. Seega on hea meelde tuletada, mida alustav ettevõtja kõigepealt peaks meeles pidama ning millele keskenduma, saavutamaks oma ideele jätkusuutlikkus ning mis peamine – et leiduks turgu ja tarbijaid toodete-teenustele.

 1. Äriideest vahest tähtsamgi on teostus! Tänapäeval pole pea ükski idee uus. Maailm meie ümber on nii mitmekesine ja konkurents üha tihedam. Keegi, kes arvas, et on leidnud idee, mille peale pole keegi varem tulnud, peab varem või hiljem pettuma. Keegi on sama asja peale juba varemgi tulnud. Kuid nii on see pea alati olnud. Idee saab siis suureks ja jääb ellu vaid siis, kui ettevõtja keskendub oma idee elluviimisele läbi selle väärtuse, mida ta oma klientidele soovib pakkuda. Ideed on lihtne kopeerida, kuid selle teostust juba oluliselt keerukam.
 2. Miski pole väärtuslikum, kui hea meeskond! Üksi võib paljugi saavutada, kuid iga organisatsiooni juht teab, et meeskond tagab sünergia – 2+2 võib vahel võrduda ka 5! Keegi pole üksi võimeline parimal tasemel tegema kõike või olema kõiges suurepärane. Leia omale usaldusväärsed partnerid ja eduks on juba suuremad shansid!
 3. Miks peaks keegi Sinu toodet või teenust ostma? Mõtle, miks Sa seda ideed soovid ellu viia? Mida Sa pakud oma potentsiaalsetele klientidele? Küsi iseendalt, miks peaks keegi tahtma Sinu tooteid osta? Keegi ei osta asju niisama, igal tootel ja teenusel on oma vajalikkus. Mis on Sinu toote väärtuseks?
 4. Kas Sa tead, kes on Sinu klient? Kõik inimesed ei ole kliendid. Ka maailma suurimatel firmadel mitte. Püüa enda ideed fokuseerida, leia üles see kliendigrupp, kelle vajadused kattuvad parimal moel Sinu toodetega. Tänapäeval minnakse klientide otsingutel lausa iga pisiasja tasemele, sest kuskil kindlasti on hulk neid potentsiaalseid tarbijaid, kelledele just Sinu idee võib sobida.
 5. Raha ei ole maailmast otsa saanud! Vahel tundub, et raha ei ole, laenu ei saa, keegi ei soovi investeerida Sinu ideesse. Tegelikult on raha väga palju, raha mis otsib võimalust kasvada. Küsimus on sageli oskuses seda küsida. Sinu idee esmaseks otsjaks võib tihtilugu olla just investor.
 6. Ära “armu” oma ideesse jäägitult! Vahel me läheme oma ideesse nii sisse, et ei oska vaadata laiema pilguga. Alati ei pruugi idee just sellisel moel toimida. Ei ole mõtet tuimalt edasi punnida, kui idee ei taha teostuda. Vahel on hea võtta korraks paus ja isegi nõu küsida, mida ma valesti teen, kus on puudused? Selleks nõuandjaks võib olla mentor, teine ettevõtja aga tihtilugu Sinu klient ise!
 7. Äriplaani kirjapanek aitab vahel kitsaskohti ennetada. Äriplaanide kirjutamist õpetatakse ja treenitakse kõikjal. Äriplaan ei ole vaid pangale või rahastajale näitamiseks, tihtilugu ilustatud kujul. Esmalt on see ettevõtjale endale, et mõista, kas see, mida ma teha tahan ka paberil töötab!
 8. Tee selgeks rahanduse, juhtimise ja turunduse alused. Need on teadmised ja oskused, mida vajab absoluutselt iga ettevõtja sõltumata valdkonnast, kus tegutsed.
 9. Kui tunned, et ideest asja ei saa, ära karda loobuda! Samuti nagu öeldakse, et iga raskuse puhul ei tasu veel ideed kõrvale heita, tuleb teisest küljest olla ka enda vastu aus ja mitte raisata aega ega ressursse selle peale, millel ilmselgelt tulevikku ei ole.
 10. Õpi targematelt ja edukamatelt, kui vaja siis kopeeri ärimudelit! Ideede varastamine pole just ilus, kuid oma idee “istutamine” mõne toimiva mudeli sisse, ehk moodsas keeles benchmarking, on alati kindla peale välja minek. Kõik jagamismajanduse ettevõtted (AirBnB, Uber jt) kasutavad sama ärimudelit, kuid igaüks omas valdkonnas. Odavketid, odavlennufirmad, e-poed jt on ühest ja samast mudelist välja kasvanud. Alati ei pea sedasama jalgratast uuesti leiutama, idee võib sobituda ka mõnesse toimivasse süsteemi.

KAS OLED VALMIS STARTIMA … ehk alustava ettevõtja koolitus Tallinnas

running-498257_960_720KOOLITUSE EESMÄRK: Õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni, osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.

KELLELE SUUNATUD: Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

SISU:
Sissejuhatus ettevõtlusesse
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine. Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs. Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek. Ettevõtluse erinevad vormid (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS). Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud. Ülevaade äriseadustikust.
Äriplaan, äriidee analüüs
Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks. Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal. Ettevõtte missioon, tulevikuvisioon ja tegevuse eesmärgid. Tutvumine äriplaaniga. Tegevuse planeerimine, strateegia väljatöötamine. Äriplaani struktuur. Ettevõtte alustamiseks vajalike ressursside hinnang.
Toode ja turundus
Turunduse olemus ja olulisus ettevõttes. Toode ja teenus, toodete kujundamise alused. Toote elutsükkel ja selle juhtimine. Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük. Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused.
Raamatupidamise põhialused
Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine. Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne.
Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs
Rajatava ettevõtte finantsplaanid: majandusarvestuse korraldus. Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus. Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine.
Maksunduse alused: tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud.
Tööõigus
Töölepingu vormistamine ja lõpetamine. Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised. Töövõtja ja –andja õigused ja kohustused.

ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse lõpuks õppija:
– mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt;
– saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
– omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
– on omandanud teadmised ja oskused luua ettevõtet, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid;
– oskab luua äriplaani ja omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
– on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

LÕPETAMISTINGIMUSED: Läbitakse ettevõtte loomise sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Äriplaan tuleb koostada oma äriideele tuginedes ja esitada kolmes etapis. Pärast iga koolitusteemat antakse iseseisvad ülesanded, mida täites äriplaan valmib. Kursuses jooksul kontrollib koolitaja äriplaani valmimist ja seda toetavad täiendavad iseseisvad ülesanded, lugemismaterjal ja abimaterjalid.
Õppmeeteoditeks on loengud, harjutusülesannete lahendamine kontaktõppes ja iseseisvalt, grupiülesanded, iseseisev äriplaani kirjutamine.
Koolitust toetab e-õpe ehk õppematerjalid on kättesaadavad e-keskkondades ning toimub pidev suhtlus koolitaja ja õppijate vahel.

TOIMUMISE AEG: Koolitus toimub 03.aprill-11.mai 2017
Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 17:00-20:15.

Toimumise kuupäevad on:
 03.04, 05.04, 06.04, 10.04, 12.04, 13.04, 17.04, 19.04, 20.04, 24.04, 26.04, 27.04, 03.05, 04.05, 11.05

ASUKOHT: Tallinna Ülikool
HIND: 520EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Võimalus tasuda osade kaupa!!! NB! TÖÖTUKASSAS ARVEL OLIJATELE TASUTA!
MAHT: 3 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 24). Lõpetajatele TLÜ tunnistus
KOOLITAJA: Kristo Krumm
KORRALDAJA: Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
REGISTREERIMINE

3 olulist küsimust, mida iga (alustav) ettevõtja peab endale esitama

cartoon-1300894_960_720Teil on võimalik ettevõtjana juba eos oma äri ebaõnnestumise riski vähendada. Selleks tuleb analüüsida äriideed ja pakutavaid tooteid-teenuseid nn kolme küsimuse võtmes.

1. Miks peaks klient ostma just teie käest?

Kuigi klient ei pruugi osata seda otse küsida, siis tegelikult ootab ta kõige rohkem vastust küsimusele „Miks ma peaksin ostma just teie käest?“.

Esmapilgul tundub see küsimus nii elementaarne, et lausa rumal oleks vastata. Vastus on lihtne: „Loomulikult sellepärast, et meil on kõige odavam või kõige parem toode või et kust mujalt te seda ikka ostma lähete.“

Stopp!

Keegi ei osta asju ega teenuseid hinna pärast või seetõttu, et muid valikuid pole. Klient vajab tootest või teenusest saadavat kasu, lahendust mingile igapäevaprobleemile või lihtsalt emotsionaalset rahulolu. Hind on pelgalt tasu selle saadava kasu eest.

See võib olla näiteks unikaalne lahendus, teistmoodi ärimudel, suurepärane teenindus, personaalne lähenemine või paindlik kasutusmugavus.

Vaadake, kui palju on meie ümber ettevõtteid, kes pakuvad tohutus koguses kaupa, mis on täpselt samasugune nagu kõik teised sama kategooria kaubad. Alateadlikult valib klient neist parima. Väga suure tõenäosusega selle toote või teenuse, mis tundub just temale sobilik. Kliendina otsustate pigem sellise ettevõtte kasuks, kes suudab teile selgitada, miks just tema toode või teenus on parim. Kui olete dilemma ees, kelle pakutava kasuks otsustada, siis küsige müüjalt otse, mis muudab tema toote ainulaadseks.

Mis teeb teie äri eriliseks?

Keegi ei soovi osta niisama. Kliendina ootate, et ettevõtja mõistaks teie soove ja pakuks just seda, mida vajate. Kui te ettevõtjana ei tea, mis on teie ärimudelis eriline, siis ei suuda ka klient seda välja mõelda ega soovi teie käest osta.

Vastus küsimusele „Miks peaks klient ostma just teie käest?“ ei pea olema nii tohutult unikaalne. Te ei suuda ilmselt luua midagi sellist, mida maailmas veel üldse olemas ei ole. Enamik ärimudelitest on kohandamise, parendamise ja uuendamise tulemus, mis muudab elu mugavamaks, hinnalt soodsamaks ning teeb teenuse või toote tarbimise kiiremaks.

Seega on esimene reegel igale ettevõtjale: sõnastage oma ärimudel nii, et oskaksite vastata küsimusele „Miks peaks klient ostma just teie käest?“.

2. Kes on teie klient?

Ka siin pealkirjas esitatud küsimus võib tunduda üsna triviaalne. Muidugi teame vastust: „Meie kliendid on kõik, kes võiksid meie toodet või teenust vajada.“ Nii mõtlevad kahjuks üsna paljud ettevõtjad.

On täiesti võimatu, et ühe ettevõtte klientideks on kõik need inimesed või ettevõtted, kes potentsiaalselt võiksid seda toodet vajada. Sel juhul piisaks paarist tootemargist ja kauplusest ning tarbijad rahulduksid pakutavaga. Kuid mingil põhjusel on igal tootel ja teenusel oma eripära ja isesugune väljanägemine, nad kannavad eri kaubamärke ning ka nende hind lahkneb.

Klientide ootused erinevad

Turunduses on kombeks kliente segmenteerida ehk jaotada nad sarnaste tunnuste alusel teatavatesse rühmadesse, nagu mehed ja naised, noored ja vanad, suurema ja väiksema sissetulekuga, linnainimesed ja maainimesed jne.

Seega on juba inimestele peale vaadates selge, et neil on erinevad vajadused, mis lähtuvad nende füsioloogilistest erinevustest. Kuid mitte ainult: igal rühmal – ja see rühm võib olla kuitahes väike – on omad eriootused ja iga tarbijarühm võib sama toote või teenuse ostmisel pidada tähtsaks eri asju.

Näiteks sporti harrastav inimene võib soetada endale vajaliku varustuse lihtsalt supermarketi suurest letist, kuid ta võib pöörduda ka enda ootustele vastavasse spordikaupade poodi, kus hinnad on tihtilugu kõrgemad, kuid pakutav valik spetsiifilisem ja laiem.

Sestap me võimegi tõdeda, et igasuguse toote või teenuse puhul on võimalikke valikuid palju. Järelikult peaks ettevõtja välja uurima, kes täpselt seda või teist toodet või teenust osta soovib.

Kuidas oma klienti ära tunda?

Ettevõtja võiks sihtrühma otsides mõtelda, milline on see isik, kes kõige suurema tõenäosusega kõnealust toodet ostaks.

 • Milline ta välja näeb?
 • Kus ta elab?
 • Kui palju ta teenib?
 • Mis tööd ta teeb ja millised on tema hobid?

Mida täpsemalt suudate oma potentsiaalset tarbijat iseloomustada, seda suurem on tõenäosus, et tabate õige sihtrühma. Igal tootel ja teenusel on hulk omadusi, mis saavad vastata sihtrühma ootusele. Olgu need praktilised vajadused, emotsionaalsed ootused või ka teatavat sotsiaalset vajadust rahuldavad tunnused.

Te ei pea alati mõtlema välja uut sihtrühma. Piisab ka sellest, kui analüüsite olemasolevate tarbijarühmade ostukäitumist ning pakute neile veelgi paremat ja sobivamat lahendust. Mõelge selle peale, mida te ise ostate ja mida mitte. Peaaegu alati leiate põhjuseid, miks üks või teine toode on just teile sobilik ja mõni teine mingil põhjusel ei sobi.

Tänu sellele, et inimesed soovivad üha rohkem eristuda ja nende vajadused muutuvad üha spetsiifilisemaks, tekib ka ettevõtjal enam võimalusi leida üles just see õige klient.

Pidage meeles, et kunagi ei saa kõik maailma inimesed olla teie kliendid. Alati eelistab keegi teid ja alati on ka neid, kes millegipärast valivad konkurendi pakutava.

Kliendi saate luua ka ise

Tänapäeva ettevõtlus eristub sellest, mis ta oli paarkümmend aastat tagasi. Üha rohkem asutatakse firmasid, mis pealtnäha ei loogi midagi uut, kuid ometi on nad edukad. Seda mitmel põhjusel.

Ühelt poolt on nad tõesti täitnud selle turuniši, mis mingil põhjusel oli varem täitmata.

Teisalt on nad loonud täiesti uusi tarbijarühmi. Kui võrrelda tänapäeva iduettevõtteid nende eelkäijatega, siis üks suurim erinevus seisneb asjaolus, et praegused idufirmad on loonud endale ise sihtrühma, kes varem sarnaseid teenuseid üldse ei kasutanudki.

Mõelge nutilahenduste ja -rakenduste kasutajate peale. Varem olekski selle sihtrühma vajadused jäänud katmata, sest mingil põhjusel oli see teenus neile kättesaamatu või sobimatu. Näiteks võib tuua tahvelarvuti. Tahvelarvutite pakkujad lõid noortest uue tarbijarühma, kes varem kasvõi majanduslikel põhjustel ei saanud endale arvutit lubada.

Uus tarbijarühm on tekkinud ka tänu moodsatele internetipõhistele reisi- ja majutusportaalidele. Airbnb on avanud reisimaailma suurele hulgale noortele, kellele varasemad hotellipaketid olid liialt kallid või mingil muul põhjusel sobimatud.

Küsimus, mida ei tohi kunagi unustada

Küsimusele „Kes on minu klient?“ tuleb teil leida vastus juba enne, kui ettevõtlusega alustate. Sama küsimust tasub endale esitada ka edaspidi, et mitte ära unustada, kellele teie firma toode või teenus on mõeldud.

Ettevõtjana peate oma kliendi tänaval ära tundma.

Kui teile näib, et justkui kõik vajadused on juba kaetud, siis looge ise uus tarbijarühm ja pakkuge talle seda, millest on veel puudus.

3. Kuidas olla valitud tegevusalal edukas ka tulevikus?

Isegi juhul, kui teie toode on ülimalt eriline ja kliendirühm väga täpselt tabatud, tungivad varem või hiljem konkurendid peale: kui miski on nõutud, küll tuleb siis juurde ka pakkujaid. Keegi ei ole saanud veel igikestvat konkurentsieelist nautida.

Ideaalsest äriideest ja hoolikast sihtrühma valimisest olulisem on see, et ärimudeli eristuvus säiliks ka tulevikus.

Idee üksi ei loe

Igat populaarset toodet ja teenust on enamasti kopeeritud, kuid siiski on paljud praegused tuntuimad tootemargid suutnud oma edu hoida. Näiteks Apple, kes oli pioneer mp3-e ja tahvelarvuti loomisel, peab nüüd arvestama suure hulga konkurentidega, booking.com on endiselt enim kasutatud broneerimiskeskus ja WalMarti positsiooni on keerukas kõigutada.

Nende edu pandiks on ärimudel, mida on raske kopeerida. Toode või teenus ise ei ole unikaalne, unikaalseks teevad selle muud faktorid.

Olulisimad edufaktorid

Teie ettevõtte edu vundamendiks võib olla mõni neist faktoritest:

 • kvaliteet: olla endiselt parima kvaliteedi pakkuja on suur eelis. See tagab enamasti kliendi pikaajalise lojaalsuse, ükskõik kui suureks ka konkurents paisub;
 • teenindus: head ja personaalset teenindust on keerukas ületada lihtsalt odava hinnaga;
 • tootemark: inimesed seostavad end sageli kindla tootemargiga ja nad lausa kujundavad oma elustiili teatava tootemargi kaudu. See on üks suurim lojaalsuse allikas;
 • asukoht: kui ikka üks hotell või turismitalu paikneb unikaalses kohas, siis tihtilugu ei pea ettevõtja naba paigast nihutama, et oma eksistentsi õigustada;
 • inimesed: teenuse või toote looja on ise omamoodi tootemark ja ettevõtte sünonüüm. Mõelge sellistele firmadele, mille taga on kellegi nimi. Advokaadid, ilusalongid, erakliinikud, konsultatsiooni- ja koolitusfirmad, reklaamiagentuurid – neid firmasid seostatakse peaaegu alati mingi persooniga ja nende teenuste kvaliteeti samuti. Hoolimata asjaolust, et enamasti ei pruugi seesama persoon kunagi ise olla teenuse pakkuja rollis;
 • paindlikkus ja kliendi soovide järgi mugandumine: üks ja seesama toode või teenus võib ühel juhul olla riiulist võetuna üks paljude hulgast ja teisel juhul justkui alati loodud teie jaoks!

Personaalsus ja kliendi tunnetus, et toode on just temale valmistatud, on oluline edu garantii.

Kuidas tagada jätkuv edu?

Olla pidevalt samm ees oma konkurentidest kõlab loogiliselt, kuid vahel on seda raske teostada. Alati on kellelgi raha, inimesi ja õnne rohkem. Kuid üks edu pant on hoida kinni oma valitud valdkonnast, kui see on toonud kordaminekuid.

On selline mõiste nagu „siilistrateegia“. Kes ei tea, mida see tähendab, siis otsige üles lugu rebasest ja siilist. Seal on loo moto kirjas. Lühidalt öeldes tähendab siilistrateegia teha midagi, milles ollakse edukad, mis on taganud tuntuse ja kliendid ning mille järgi teid identifitseeritakse. Ja see midagi on harilikult üks eelnimetatud edufaktoritest.

Siilistrateegia ei tähenda siiski paigalseismist. Olla edukas tähendab olla ka valmis muutusteks. Kuid muutused ei pea alati ulatuma teie ärikontseptsiooni alustugedeni välja. Mõelge, mis ikkagi on teie kui ettevõtja edu peamine alus.

Siilistrateegia aitab alati!

Idee ega klientide olemasolu ei taga veel kõigutamatut edu. Pikaajalise edu saavutamiseks leidke enda siilistrateegia, millele tuginedes ehitate üles oma tootemargi. Edu tagab mingi aspekt, mida tihtilugu kopeerida ei saa. Olgu selleks siis näiteks erakordne teenindus või suurepärane asukoht.

 

Alustava ettevõtja koolitus TÖÖTUTELE!

images

Oled Töötukassas töötuna arvel, aga hing ihkab hoopis oma äri ajada? SUPER, siis on mul Sulle hea uudis!

03.oktoobril alustab uus koolitusgrupp Tallinnas.
Koolituse eesmärk on anda koolitatavatele ülevaade Eesti ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning anda teadmisi, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ja kuidas koostada eduka ettevõtja äriplaani. Kaitsta oma äriplaan.
Täpsema info saamiseks kliki SIIA.

Alustava ettevõtja koolitus (kestvus 64 tundi)

imagesKristo Krumm Koolitused on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Ettevõtte loomise edu aluseks ei ole vaid idee. See on protsess, kus hea idee tuleb muuta tegelikkuseks. Selleks, et ideest sünniks tegelikkus, tuleb endale selgeks teha kõige tähtsamad protsessid ja etapid ettevõtte sünnist eduka käivitamiseni.

note_taking_high_res

 

KOOLITUSPROGRAMM „ALUSTAVA ETTEVÕTJA KOOLITUS“

Koolituse eesmärk on õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni. Koolituse lõpptulemuseks on osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe. Koolitusel läbitakse ettevõtte loomise erinevad sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Koolituse käigus koostavad osalejad ise äriplaani tuginedes iga osaleja isiklikule äriideele.

Miks äriplaani koostamine on oluline?

Äriplaani koostamine on omamoodi test, kas idee töötab või mitte – kui plaan näib paberil tulus ja toimiv, siis on mõtet hakata ideed realiseerima. Kui idee ei anna positiivset tulemust teoreetiliselt, siis pole mõtet teha kulutusi ning asuda realiseerima äriideed, mis suure tõenäosusega ei saagi hakata tulu tootma.

Koolitusel leiate vastused küsimustele:

 • Kes on ettevõtja ja millised on ettevõtjale vajalikud kompetentsid?
 • Kuidas luua oma ettevõte – ideest teostuseni?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Mis on äriplaani  komponendid (ehk millistest osadest äriplaan koosneb)?
 • Mida on vaja teada  äriplaani teksti ja numbrilise osa koostamise juures?
 • Millistele aspektidele tuleb ettevõtte loomisel ja äriplaani kirjutamisel tähelepanu pöörata?

Koolituse lõppeesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks, juhtimiseks, äriplaani koostamiseks ja selle ellu rakendamiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt;
 • saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • on omandanud teadmised ja oskused luua ettevõtet, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid;
 • oskab luua äriplaani ja omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
 • on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;
 • kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 •  keskharidus ja selge tahe ning soov oma ettevõtte loomiseks
 • äriidee olemasolu ja soov alustada ettevõtjana

Koolituse kava maht ja kursuse ülesehitus :

Sissejuhatus ettevõtlusesse:

 • Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine;
 • Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs;
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek;
 • Ettevõtluse erinevad vormid(FIE; TÜ, UÜ; OÜ; AS);
 • Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine;
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud;
 • Ülevaade Äriseadustikust;
10 tundi
Äriplaan, äriidee analüüs:

 • Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks;
 • Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal;
 • Ettevõtte missioon, visioon tema tulevikust ning tegevuse eesmärgid;
 • Tutvumine äriplaaniga;
 • Tegevuse planeerimine strateegia väljatöötamine;
 • Äriplaani struktuur;
 • Ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang;
10 tundi
Toode ja turundus:

 • Turunduse olemus ja tema olulisus ettevõttes;
 • Toode ja teenus, toodete kujundamise alused;
 • Toote elutsükkel ja selle juhtimine;
 • Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük;
 • Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused;
1o tundi
Raamatupidamise põhialused:

 • Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine;
 • Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne;
10 tundi
Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs:

 • Rajatava ettevõtte finantsplaanid: majandusarvestuse korraldus;
 • Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus;
 • Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine;
10 tundi
Maksunduse alused:

 • Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud;
5 tundi
Tööõigus:

 • Töölepingu vormistamine ja lõpetamine;
 • Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised;
 • Töövõtja ja –andja õigused ja kohustused;
5 tundi
 • Töö äriplaaniga. Individuaalne juhendamine;
 • Äriplaanide hindamine;

Suuline äriplaanide kaitsmine.

 4 tundi

Kokku 64 auditoorset tööd tundi, kursus lõppeb personaalse äriplaani kaitsmisega.

Koolitaja tutvustus:

Koolitust viib läbi OÜ Kristo Krumm Koolitused juht ja koolitaja Kristo Krumm.
Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, viinud läbi alustava ettevõtja koolitusi enam kui 5 aasta jooksul ning selle aja jooksul on koolitanud pea 500-t alustavat ettevõtjat.

Kristo on olnud ise ettevõtja alates 1990-de aastate algusest, loonud 8 ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja VI taseme kutsetunnistust. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Koolituse maksumus: 64 tunnine koolitus maksab 520 eurot + km osaleja kohta, sisaldades koolitust ja koolitusmaterjale. Koolitus toimub Tallinnas või Keilas.

Alustava ettevõtja koolituse raames äriplaani koostamine sobib:

 • toetuste (EAS, Töötukassa) saamiseks;
 • laenude taotlemisel;
 • ettevõtjale endale veendumaks, et idee väärib teostust.

Koolitus – äriplaan alustavale ettevõtjale

Hoolimata asjaolust, et viimastel aastatel pakutakse väga palju erinevaid koolitusi alustavatele ettevõtjatele ning on erinevaid võimalusi mitmesuguste nõustamiste osas, valdab siiski suurt hulka väikeettevõtjaid teadmatus-kas ja kuidas peaks oma äriidee kindlas vormis paberile panema. Paljud vajavad personaalsemat lähenemist ja põhjalikumat abi. Seega tuleb abi pakkuda seal, kus sellest puudu on!

äriplaan

Paljud alustavad ettevõtjad, kes on oma ettevõtte loomisfaasis, vajavad lisaks heale ideele ka toimivat äriplaani, olgu selleks siis vajadus pangast laenu saada, EAS-ist toetust küsida või lihtsalt oma ideed äripartneritele tutvustada. Selle tarbeks kutsun kõiki, kes tunnevad, et neil napib oskusi ja teadmisi äriplaani kokkupanekul, ühepäevasele intensiivsele koolitusele.

Koolitus –  äriplaan alustavale ettevõtjale keskendub:

 • äriplaani vajalikkusele alustava ettevõtja seisukohast
 • äriplaani sisulisele koostamisele, äriidee analüüsile ja kirjapanekule
 • äriidee esitlemisele

Koolituse käigus:

 • õpime koos analüüsima äriideed
 • paneme kirja kõige olulisemad punktid, mis saavad olema äriidee nurgakivideks
 • vaatame põhjalikult läbi äriplaani vormi tema kõikides olulistes punktides
 • hindame äriplaani kriitilisest seisukohast

Koolitus on mõeldud väiksemale grupile (kuni 12 inimest), mis tagab suurema personaalsuse ja probleemikesksema lähenemise. Koolitus on intensiivne ja infomahukas aga hästi praktiline ja annab kohe kätte vajalikud tööriistad. Koolitusel räägitakse ja analüüsitakse koostöös koolitaja ja koolitatavatega läbi kõik äriplaani vajalikud punktid alates äriidee kirjeldusest ja lõpetades finantsarvutustega. Kõik koolituse läbinud on valmis iseseisvalt kirjutama valmis äriplaani, mis on esitamiskõlbulik kas pangale, EAS-ile, Töötukassale või äripartnerile.

Koolitus toimub ühepäevasena ja maksumusega 45 eurot/inimese kohta.

Koolitus toimub 21.august 2015 kell 9.00-17.00 Tallinnas, Väitluskoolituse ruumides Telliskivi Loomelinnakus, aadressil Telliskivi 60a, A3/4. korrus, koolitusruumis “Sõna”.

Koolitusele registreerumine SIIN.

Täpsem info telefonil 5015604 või e-mailil kristo.krumm@gmail.com.

Kohtume juba koolitusel!
Kristo Krumm

 

Uued alustava ettevõtja koolitused juba augustis

Kuigi väljas on suur suvi ja enda koolitamise peale veel ei mõelda, on siiski sobilik juba oma koolituskalendrit hakata sättima. Kellel on soovi ja eelkõige kes on Töötukassa nimekirjas ja saavad kasutada neile mõeldud koolitustoetust, siis järgmised koolitused algavad juba augustis:

 • Alustava ettevõtja koolitus 12.08-27.09.2013. Täpne programm on siin. Koolituse peamine läbiviija on Kristo Krumm koostöös teiste kolledzi õppejõududega.
 • Väikeettevõtte rahanduse juhtimine ja finantsplaneerimine  06.08-30.08.2013. Täpne programm siit. Koolituse läbiviija Kristo Krumm

Koolitused toimuvad TTÜ Tallinna Kolledzis, Töötukassa poolt on võimalik saada mõlemale koolitusele 100% rahastust, lisaks tasub Töötukassa ka päevarahad ja vajadusel transpordikulud. Alustava ettevõtja koolituse eesmärk on lõpetada kursus valmis äriplaaniga, mida on võimalik esitada Töötukassale saamaks rahalist toetust ettevõtte alustamiseks. Väikeettevõtte rahanduse juhtimine on nn jätkukursus (kuid sobib ka neile, kes juba ettevõtjana tegutsevad), kus käsiteme ettevõtte finantsjuhtimisega seotud teemasid sügavuti.

Koolituskava ja registreerimise info on saadaval kolledzi kodulehelt, kõige parem on otse pöörduda Katrin Eesiku poole katrin.eesik@ttu.ee, tel. 6272684, 53020760.

Lisainfo TTÜ Tallinna Kolledzi kodulehelt

Kohtumiseni juba suve lõpus!