KAS OLED VALMIS STARTIMA … ehk alustava ettevõtja koolitus Tallinnas

running-498257_960_720KOOLITUSE EESMÄRK: Õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni, osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.

KELLELE SUUNATUD: Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

SISU:
Sissejuhatus ettevõtlusesse
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine. Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs. Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek. Ettevõtluse erinevad vormid (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS). Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud. Ülevaade äriseadustikust.
Äriplaan, äriidee analüüs
Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks. Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal. Ettevõtte missioon, tulevikuvisioon ja tegevuse eesmärgid. Tutvumine äriplaaniga. Tegevuse planeerimine, strateegia väljatöötamine. Äriplaani struktuur. Ettevõtte alustamiseks vajalike ressursside hinnang.
Toode ja turundus
Turunduse olemus ja olulisus ettevõttes. Toode ja teenus, toodete kujundamise alused. Toote elutsükkel ja selle juhtimine. Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük. Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused.
Raamatupidamise põhialused
Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine. Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne.
Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs
Rajatava ettevõtte finantsplaanid: majandusarvestuse korraldus. Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus. Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine.
Maksunduse alused: tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud.
Tööõigus
Töölepingu vormistamine ja lõpetamine. Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised. Töövõtja ja –andja õigused ja kohustused.

ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse lõpuks õppija:
– mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt;
– saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
– omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
– on omandanud teadmised ja oskused luua ettevõtet, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid;
– oskab luua äriplaani ja omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
– on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

LÕPETAMISTINGIMUSED: Läbitakse ettevõtte loomise sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Äriplaan tuleb koostada oma äriideele tuginedes ja esitada kolmes etapis. Pärast iga koolitusteemat antakse iseseisvad ülesanded, mida täites äriplaan valmib. Kursuses jooksul kontrollib koolitaja äriplaani valmimist ja seda toetavad täiendavad iseseisvad ülesanded, lugemismaterjal ja abimaterjalid.
Õppmeeteoditeks on loengud, harjutusülesannete lahendamine kontaktõppes ja iseseisvalt, grupiülesanded, iseseisev äriplaani kirjutamine.
Koolitust toetab e-õpe ehk õppematerjalid on kättesaadavad e-keskkondades ning toimub pidev suhtlus koolitaja ja õppijate vahel.

TOIMUMISE AEG: Koolitus toimub 03.aprill-11.mai 2017
Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 17:00-20:15.

Toimumise kuupäevad on:
 03.04, 05.04, 06.04, 10.04, 12.04, 13.04, 17.04, 19.04, 20.04, 24.04, 26.04, 27.04, 03.05, 04.05, 11.05

ASUKOHT: Tallinna Ülikool
HIND: 520EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu) Võimalus tasuda osade kaupa!!!
MAHT: 3 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 24). Lõpetajatele TLÜ tunnistus
KOOLITAJA: Kristo Krumm
KORRALDAJA: Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
REGISTREERIMINE

Minu CV

Et olla läbipaistvam ja avatum oma klientide ja koostööpartnerite suhtes, panin siia kodulehele üles oma CV. Kui on  huvi, siis mine ja uudista. Ka kõik põnevad koostööpakkumised on alati oodatud :)

Minu CV

Avalik loeng “Inimene kui bränd”

INIMENE-5SIHTGRUPP: Kõik huvilised, üliõpilased, õpilased.
EESMÄRK: Teada saada turunduse rollist inimbrändi kujunemisel, osata analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja osata neid rakendada oma isiksuse arendamisel ja oma oskuste ning teadmiste edukamal “müümisel”.
SISU: Mis on inimese kui brändi tunnused?
Kuidas ennast analüüsida, kes ma olen täna?
Mida peaksin endas muutma, millele tähelepanu pöörama ehitamaks üles oma isiklikku brändi?
Kuidas muuta end väljapaistvamaks isiksusest, kuidas erineda ja silma paista?
Kuidas end paremini müüa?
ÕPIVÄLJUNDID: Teab ja tunneb turunduse põhialuseid, oskab analüüsida enda isiksuseomadusi, mõistab inimbrändi olemust ja tunnuseid.
KOOLITAJA: Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.
HIND: 24 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
TOIMUMISKOHT: Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-225
TOIMUMISAEG: 02.märts kell 18.00-20.15
REGISTREERIMINE
LISAINFO
FB EVENT

Veebikoolitus “Kuidas alustada kauplemist” 17.02.2017 kell 10.00-11.30

euro-447209_960_720-2On väga oluline, et kaupleja teeks endale juba enne kauplemise alustamist selgeks turu toimimise alused ja sellega seotud mõisted.
Iga päevaga lisandub Forex turule uusi valuutakauplejaid. Kõik nad soovivad teenida midagi, mida nad peavad hõlpsaks tuluks.
Forex turul on oma kontseptsioonid ja terminoloogia, millest võib esialgu olla raske aru saada – seega on oluline, et kõik kauplejad nendega tutvuksid. Isegi kui teil on mõningaid kogemusi aktsiate või muude väärtpaberitega kauplemisel, peate mõistma, et Forex on hoopis erinev mäng koos kõigi oma reeglitega.
Tutvuge ja registreeruge veebikoolitusele SIIN.

Veebikoolitus “Kauplemise psühholoogia” 27.01.2017 kell 10.00-11.30

chess-1742720_960_720Veebikoolitusel vaatleme, kuidas peaksime käituma või reageerima kauplemisolukordadele õige Forex kauplemise psühholoogia vaatevinklist.
Hirm võib avaldada kauplemiskäitumisele oluliselt piiravat toimet.
Kauplemise puhul tähendab see, et kui näete tehingut ilmselt kahjumi suunas liikumas, siis loomulik instinkt oleks tehing sulgeda, et vältida edasist kahjumit. Siiski võib see Teie tähelepanu hoolikalt kavandatud strateegialt ära tõmmata. Halvem veel, kui see sunnib tegema rutakaid otsuseid, lootuses pöörata kahjumis tehing kasumlikuks.
Olulised nõuanded võivad lahendada kauplejate probleemid, mis on seotud kauplemispsühholoogiaga ning neid me antud veebikoolitusel käsitlemegi.
Tutvuge veebikoolitusega lähemalt ja registreeruge SIIN.

INIMENE KUI BRÄND AVALIK KOOLITUS TALLINNAS 24.01.2017 KELL 14.00-17.00

koolitus_inimene_kui_brand_trykisSIHTGRUPP: Kõik huvilised, üliõpilased, õpilased.
EESMÄRK: Teada saada turunduse rollist inimbrändi kujunemisel, osata analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja osata neid rakendada oma isiksuse arendamisel ja oma oskuste ning teadmiste edukamal “müümisel”.
SISU:  Mis on inimese, kui brändi tunnused?
Kuidas ennast analüüsida, kes ma olen täna?
Mida peaksin endas muutma, millele tähelepanu pöörama ehitamaks üles oma isiklikku brändi?
Kuidas muuta end väljapaistvamaks isiksusest, kuidas erineda ja silma paista?
Kuidas end paremini müüa?

ÕPIVÄLJUNDID: Teab ja tunneb turunduse põhialuseid, oskab analüüsida enda isiksuseomadusi, mõistab inimbrändi olemust ja tunnuseid.
KOOLITAJA: Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.
HIND: 24 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
TOIMUMISKOHT: Tallinna Ülikooli linnak, Astra hoone ruum 121
REGISTREERIMINE
LISAINFO
FB EVENT

3 olulist küsimust, mida iga (alustav) ettevõtja peab endale esitama

cartoon-1300894_960_720Teil on võimalik ettevõtjana juba eos oma äri ebaõnnestumise riski vähendada. Selleks tuleb analüüsida äriideed ja pakutavaid tooteid-teenuseid nn kolme küsimuse võtmes.

1. Miks peaks klient ostma just teie käest?

Kuigi klient ei pruugi osata seda otse küsida, siis tegelikult ootab ta kõige rohkem vastust küsimusele „Miks ma peaksin ostma just teie käest?“.

Esmapilgul tundub see küsimus nii elementaarne, et lausa rumal oleks vastata. Vastus on lihtne: „Loomulikult sellepärast, et meil on kõige odavam või kõige parem toode või et kust mujalt te seda ikka ostma lähete.“

Stopp!

Keegi ei osta asju ega teenuseid hinna pärast või seetõttu, et muid valikuid pole. Klient vajab tootest või teenusest saadavat kasu, lahendust mingile igapäevaprobleemile või lihtsalt emotsionaalset rahulolu. Hind on pelgalt tasu selle saadava kasu eest.

See võib olla näiteks unikaalne lahendus, teistmoodi ärimudel, suurepärane teenindus, personaalne lähenemine või paindlik kasutusmugavus.

Vaadake, kui palju on meie ümber ettevõtteid, kes pakuvad tohutus koguses kaupa, mis on täpselt samasugune nagu kõik teised sama kategooria kaubad. Alateadlikult valib klient neist parima. Väga suure tõenäosusega selle toote või teenuse, mis tundub just temale sobilik. Kliendina otsustate pigem sellise ettevõtte kasuks, kes suudab teile selgitada, miks just tema toode või teenus on parim. Kui olete dilemma ees, kelle pakutava kasuks otsustada, siis küsige müüjalt otse, mis muudab tema toote ainulaadseks.

Mis teeb teie äri eriliseks?

Keegi ei soovi osta niisama. Kliendina ootate, et ettevõtja mõistaks teie soove ja pakuks just seda, mida vajate. Kui te ettevõtjana ei tea, mis on teie ärimudelis eriline, siis ei suuda ka klient seda välja mõelda ega soovi teie käest osta.

Vastus küsimusele „Miks peaks klient ostma just teie käest?“ ei pea olema nii tohutult unikaalne. Te ei suuda ilmselt luua midagi sellist, mida maailmas veel üldse olemas ei ole. Enamik ärimudelitest on kohandamise, parendamise ja uuendamise tulemus, mis muudab elu mugavamaks, hinnalt soodsamaks ning teeb teenuse või toote tarbimise kiiremaks.

Seega on esimene reegel igale ettevõtjale: sõnastage oma ärimudel nii, et oskaksite vastata küsimusele „Miks peaks klient ostma just teie käest?“.

2. Kes on teie klient?

Ka siin pealkirjas esitatud küsimus võib tunduda üsna triviaalne. Muidugi teame vastust: „Meie kliendid on kõik, kes võiksid meie toodet või teenust vajada.“ Nii mõtlevad kahjuks üsna paljud ettevõtjad.

On täiesti võimatu, et ühe ettevõtte klientideks on kõik need inimesed või ettevõtted, kes potentsiaalselt võiksid seda toodet vajada. Sel juhul piisaks paarist tootemargist ja kauplusest ning tarbijad rahulduksid pakutavaga. Kuid mingil põhjusel on igal tootel ja teenusel oma eripära ja isesugune väljanägemine, nad kannavad eri kaubamärke ning ka nende hind lahkneb.

Klientide ootused erinevad

Turunduses on kombeks kliente segmenteerida ehk jaotada nad sarnaste tunnuste alusel teatavatesse rühmadesse, nagu mehed ja naised, noored ja vanad, suurema ja väiksema sissetulekuga, linnainimesed ja maainimesed jne.

Seega on juba inimestele peale vaadates selge, et neil on erinevad vajadused, mis lähtuvad nende füsioloogilistest erinevustest. Kuid mitte ainult: igal rühmal – ja see rühm võib olla kuitahes väike – on omad eriootused ja iga tarbijarühm võib sama toote või teenuse ostmisel pidada tähtsaks eri asju.

Näiteks sporti harrastav inimene võib soetada endale vajaliku varustuse lihtsalt supermarketi suurest letist, kuid ta võib pöörduda ka enda ootustele vastavasse spordikaupade poodi, kus hinnad on tihtilugu kõrgemad, kuid pakutav valik spetsiifilisem ja laiem.

Sestap me võimegi tõdeda, et igasuguse toote või teenuse puhul on võimalikke valikuid palju. Järelikult peaks ettevõtja välja uurima, kes täpselt seda või teist toodet või teenust osta soovib.

Kuidas oma klienti ära tunda?

Ettevõtja võiks sihtrühma otsides mõtelda, milline on see isik, kes kõige suurema tõenäosusega kõnealust toodet ostaks.

  • Milline ta välja näeb?
  • Kus ta elab?
  • Kui palju ta teenib?
  • Mis tööd ta teeb ja millised on tema hobid?

Mida täpsemalt suudate oma potentsiaalset tarbijat iseloomustada, seda suurem on tõenäosus, et tabate õige sihtrühma. Igal tootel ja teenusel on hulk omadusi, mis saavad vastata sihtrühma ootusele. Olgu need praktilised vajadused, emotsionaalsed ootused või ka teatavat sotsiaalset vajadust rahuldavad tunnused.

Te ei pea alati mõtlema välja uut sihtrühma. Piisab ka sellest, kui analüüsite olemasolevate tarbijarühmade ostukäitumist ning pakute neile veelgi paremat ja sobivamat lahendust. Mõelge selle peale, mida te ise ostate ja mida mitte. Peaaegu alati leiate põhjuseid, miks üks või teine toode on just teile sobilik ja mõni teine mingil põhjusel ei sobi.

Tänu sellele, et inimesed soovivad üha rohkem eristuda ja nende vajadused muutuvad üha spetsiifilisemaks, tekib ka ettevõtjal enam võimalusi leida üles just see õige klient.

Pidage meeles, et kunagi ei saa kõik maailma inimesed olla teie kliendid. Alati eelistab keegi teid ja alati on ka neid, kes millegipärast valivad konkurendi pakutava.

Kliendi saate luua ka ise

Tänapäeva ettevõtlus eristub sellest, mis ta oli paarkümmend aastat tagasi. Üha rohkem asutatakse firmasid, mis pealtnäha ei loogi midagi uut, kuid ometi on nad edukad. Seda mitmel põhjusel.

Ühelt poolt on nad tõesti täitnud selle turuniši, mis mingil põhjusel oli varem täitmata.

Teisalt on nad loonud täiesti uusi tarbijarühmi. Kui võrrelda tänapäeva iduettevõtteid nende eelkäijatega, siis üks suurim erinevus seisneb asjaolus, et praegused idufirmad on loonud endale ise sihtrühma, kes varem sarnaseid teenuseid üldse ei kasutanudki.

Mõelge nutilahenduste ja -rakenduste kasutajate peale. Varem olekski selle sihtrühma vajadused jäänud katmata, sest mingil põhjusel oli see teenus neile kättesaamatu või sobimatu. Näiteks võib tuua tahvelarvuti. Tahvelarvutite pakkujad lõid noortest uue tarbijarühma, kes varem kasvõi majanduslikel põhjustel ei saanud endale arvutit lubada.

Uus tarbijarühm on tekkinud ka tänu moodsatele internetipõhistele reisi- ja majutusportaalidele. Airbnb on avanud reisimaailma suurele hulgale noortele, kellele varasemad hotellipaketid olid liialt kallid või mingil muul põhjusel sobimatud.

Küsimus, mida ei tohi kunagi unustada

Küsimusele „Kes on minu klient?“ tuleb teil leida vastus juba enne, kui ettevõtlusega alustate. Sama küsimust tasub endale esitada ka edaspidi, et mitte ära unustada, kellele teie firma toode või teenus on mõeldud.

Ettevõtjana peate oma kliendi tänaval ära tundma.

Kui teile näib, et justkui kõik vajadused on juba kaetud, siis looge ise uus tarbijarühm ja pakkuge talle seda, millest on veel puudus.

3. Kuidas olla valitud tegevusalal edukas ka tulevikus?

Isegi juhul, kui teie toode on ülimalt eriline ja kliendirühm väga täpselt tabatud, tungivad varem või hiljem konkurendid peale: kui miski on nõutud, küll tuleb siis juurde ka pakkujaid. Keegi ei ole saanud veel igikestvat konkurentsieelist nautida.

Ideaalsest äriideest ja hoolikast sihtrühma valimisest olulisem on see, et ärimudeli eristuvus säiliks ka tulevikus.

Idee üksi ei loe

Igat populaarset toodet ja teenust on enamasti kopeeritud, kuid siiski on paljud praegused tuntuimad tootemargid suutnud oma edu hoida. Näiteks Apple, kes oli pioneer mp3-e ja tahvelarvuti loomisel, peab nüüd arvestama suure hulga konkurentidega, booking.com on endiselt enim kasutatud broneerimiskeskus ja WalMarti positsiooni on keerukas kõigutada.

Nende edu pandiks on ärimudel, mida on raske kopeerida. Toode või teenus ise ei ole unikaalne, unikaalseks teevad selle muud faktorid.

Olulisimad edufaktorid

Teie ettevõtte edu vundamendiks võib olla mõni neist faktoritest:

  • kvaliteet: olla endiselt parima kvaliteedi pakkuja on suur eelis. See tagab enamasti kliendi pikaajalise lojaalsuse, ükskõik kui suureks ka konkurents paisub;
  • teenindus: head ja personaalset teenindust on keerukas ületada lihtsalt odava hinnaga;
  • tootemark: inimesed seostavad end sageli kindla tootemargiga ja nad lausa kujundavad oma elustiili teatava tootemargi kaudu. See on üks suurim lojaalsuse allikas;
  • asukoht: kui ikka üks hotell või turismitalu paikneb unikaalses kohas, siis tihtilugu ei pea ettevõtja naba paigast nihutama, et oma eksistentsi õigustada;
  • inimesed: teenuse või toote looja on ise omamoodi tootemark ja ettevõtte sünonüüm. Mõelge sellistele firmadele, mille taga on kellegi nimi. Advokaadid, ilusalongid, erakliinikud, konsultatsiooni- ja koolitusfirmad, reklaamiagentuurid – neid firmasid seostatakse peaaegu alati mingi persooniga ja nende teenuste kvaliteeti samuti. Hoolimata asjaolust, et enamasti ei pruugi seesama persoon kunagi ise olla teenuse pakkuja rollis;
  • paindlikkus ja kliendi soovide järgi mugandumine: üks ja seesama toode või teenus võib ühel juhul olla riiulist võetuna üks paljude hulgast ja teisel juhul justkui alati loodud teie jaoks!

Personaalsus ja kliendi tunnetus, et toode on just temale valmistatud, on oluline edu garantii.

Kuidas tagada jätkuv edu?

Olla pidevalt samm ees oma konkurentidest kõlab loogiliselt, kuid vahel on seda raske teostada. Alati on kellelgi raha, inimesi ja õnne rohkem. Kuid üks edu pant on hoida kinni oma valitud valdkonnast, kui see on toonud kordaminekuid.

On selline mõiste nagu „siilistrateegia“. Kes ei tea, mida see tähendab, siis otsige üles lugu rebasest ja siilist. Seal on loo moto kirjas. Lühidalt öeldes tähendab siilistrateegia teha midagi, milles ollakse edukad, mis on taganud tuntuse ja kliendid ning mille järgi teid identifitseeritakse. Ja see midagi on harilikult üks eelnimetatud edufaktoritest.

Siilistrateegia ei tähenda siiski paigalseismist. Olla edukas tähendab olla ka valmis muutusteks. Kuid muutused ei pea alati ulatuma teie ärikontseptsiooni alustugedeni välja. Mõelge, mis ikkagi on teie kui ettevõtja edu peamine alus.

Siilistrateegia aitab alati!

Idee ega klientide olemasolu ei taga veel kõigutamatut edu. Pikaajalise edu saavutamiseks leidke enda siilistrateegia, millele tuginedes ehitate üles oma tootemargi. Edu tagab mingi aspekt, mida tihtilugu kopeerida ei saa. Olgu selleks siis näiteks erakordne teenindus või suurepärane asukoht.

 

TASUTA LOENG “Inimene kui bränd”

14595697_677444915749142_1654225814119619325_nTäiskasvanud õppija nädala (TÕN) jooksul toimuvad üle Eesti mitmesugused loengud ja töötoad.
Mina esinen selle ürituse raames TASUTA loenguga “Inimene kui bränd”. Tule ka kuulama, vahet pole kas õpid gümnaasiumis, ülikoolis või elukoolis – kõik huvilised on oodatud! Loeng toimub 19.10.2016 kell 14:00-15:30 Tallinna Ülikoolis.

Uus koolitus – Inimene kui bränd

417a6121f9b7b73592396d35725d4672Mis ühendab Edgar Savisaart, Justin Bieberit, Christiano Ronaldot, Arvo Pärti, Tom Cruise’i, Barack Obamat ja paljusid-paljusid teisi inimesi? Nad on tuntud, just! Väga suur hulk inimesi teab ja tunneb neid, ilma et oleks mõndagi neist oma silmaga tegelikult näinud. Või teaksid midagi täpsemat nende elust? Vahel isegi seda, millega nad täpselt tegelevad? Need on inimesed, keda me võime nimetada “inimbrändideks”.
Loe koolituse “Inimene kui bränd” kohta edasi SIIT.

Kolmepäevane koolitus – kuidas alustada ettevõtjana

Ole oma aja ja raha peremees!Sügist koolitushooaega alustan uue kolmepäevase koolitusega, mis keskendub ettevõtlusega alustamisele ja ettevõtjaks saamisele.
See erineb tavapärasest äriplaanide kirjutamisele suunatud koolitustest eelkõige selle poolest, et fookus on ettevõtlusega alustamisele ja see sobib hästi kõigile, kes tunnevad, et sooviksid saada ettevõtjaks, luua oma firma, kuid puudu on kas teadmistest, julgusest või pole siiani sobivat momenti leidnud oma idee teokstegemisel.
Koolituse eesmärk on anda põhilised algteadmised ettevõtlusest, ettevõtte loomisest, äriidee analüüsist ja finantsplaneerimisest.

Koolituse fookuses on teemad:
-Ettevõtlik käitumine ja ettevõtjaks kujunemine.
-Kuidas alustada, kui on soov luua oma ettevõte?
-Kuidas analüüsida oma äriidee, turgu, tabijaid, konkurente?
-Millised on kolm põhilist küsimust, millele tuleb leida vastused, enne kui  asuda oma idee realiseerimisele?
-Miks ettevõtted ebaõnnestuvad?
-Kas äriplaani koostamine on vajalik ja kui jah, siis millisel kujul?
-Mida peab ettevõtja teadma rahast ja kuidas planeerida tulusid ja kulusid?
-Kuidas leida äriplaani tasuvust ja millised on võtmetegurid finantsilise edu  saavutamisel?

Koolitus toimub 30.08-01.09.2016 kell 16.00-21.00 Tallinnas.
Koolituse ülesehitus on kujundatud nii, et esimesel koolituspäeval keskendutakse ettevõtjaks olemisele ning idee ja ärikeskkonna analüüsile, teisel koolituspäeval on fookuses äriplaan ja oma ettevõtte loomise sisuline analüüs, kolmas koolituspäev keskendub finantsplaneerimisele ja äriidee tasuvusanalüüsile.
Koolitusel võib osaleda kas kõikidel päevadel või ainult ühel – kuidas on soov ja vajadus.
Koolitus on mõeldud väiksemale grupile (kuni 12 inimest), mis tagab suurema personaalsuse ja probleemikesksema lähenemise. Koolitus on intensiivne ning infomahukas aga hästi praktiline ja annab kohe kätte vajalikud tööriistad.

Koolituse I päev (30august kell 16.00-21.00):
Ettevõtja, ettevõtlikuks kujunemine ja ettevõtluse põhiolemus;
Äriidee, selle analüüs, õpime tundma turgu ja tarbijaid,
Ärikeskkonna analüüsi põhialused;
Koolituse II päev (31.august kell 16.00-21.00):
Ettevõtte loomise protsess, juriidilisest vormist sisuni;
Ettevõtjate head ja halvad kogemused;
Äriplaani olemus ja ülesehitus, äriplaani koostamise vajalikkus;
Koolituse III päev (1.september 16.00-21.00):
Finantsplaneerimise alused, tulu-kulu analüüs;
Müügiplaanide koostamine,, bilanss ja kasumiaruanne ettevõtte finantstööriistadena;
Toote või teenuse omahinna leidmine, tasuvuspunkti arvutused;
Ettevõtte või äriidee tasuvusarvutused.

Koolitustsükkel toimub Tallinnas (täpsem asukoht antakse teada registreerujatele), 30. August – 1. September iga päev kell 16.00-21.00
Maksumuseks on 175 eurot kolme päeva eest kokku või siis 80 eurot päev.
Kolmepäevase tsükli läbijatele TUNNISTUS!

REGISTREERI END KOOLITUSELE SIIN!